Nieuws

PwC moet Madoff-gedupeerden dossier laten zien

Het controledossier is ook bedoeld om achteraf verantwoording af te leggen over de uitgevoerde werkzaamheden, zegt het Gerechtshof Amsterdam. Om te beoordelen of PwC tekort is geschoten als controlerend accountant van een Madoff-fonds moet het kantoor het dossier overleggen aan twee beleggerscollectieven.

De beleggerscollectieven zijn de Stichting Colima International Ltd en de Fairfield Compensation Foundation, die een schadevergoeding claimen namens gedupeerde beleggers. PwC hoeft alleen een afschrift te verstrekken van het controledossier van het Fairfield Sentry Ltd fonds. De interne notities krijgen de stichtingen niet. Bovendien mogen ze de vertrouwelijke gegevens van cliënten niet doorspelen aan derden.

De uitspraak van het Hof is opmerkelijk. Niet zozeer  omdat de Rechtbank Amsterdam het verzoek in september 2014 afwees, maar vooral omdat de Accountantskamer in 2012 genoeg had aan enkele interne notities om vast te stellen dat PwC een goedkeurende verklaring kon afgeven bij de jaarrekeningen over 2003 tot en met 2005 van één van de fondsen.

De Accountantskamer zag geen reden om de controledossiers op te vragen, mede omdat de bewijslast ligt bij de klagers. Desgewenst moest de Autoriteit Financiële Markten haar tanden maar dieper in de zaak zetten, bijvoorbeeld door een nieuwe tuchtklacht in te dienen.

Verantwoording

PwC gaf goedkeurende verklaringen af bij de jaarrekeningen over 2000 tot en met 2005 van drie Madoff  feeder-fondsen: het Fairfield Sentry Ltd, Fairfield Lambda Ltd en Fairfield Sigma Ltd. Volgens het Hof hebben de beleggerscollectieven een voldoende zwaarwegend en rechtmatig belang bij een afschrift van of inzage in de controledossiers. Achteraf is namelijk gebleken dat de jaarrekeningen van de fondsen geen getrouw beeld gaven van het vermogen.

PwC was verplicht een compleet en gedetailleerd controledossier aan te leggen en te bewaren, zodat een goed beeld kan worden gevormd van de uitvoering van de controlewerkzaamheden. Het controledossier is mede bedoeld om achteraf verantwoording af te kunnen leggen over de uitgevoerde werkzaamheden. En de jaarrekeningcontrole is ook bedoeld om de belangen van derden, zoals beleggers, te beschermen, die op de jaarrekeningen moeten kunnen vertrouwen.

Alleen dossier

Als de accountant te kort is geschoten bij het uitvoeren van de controlewerkzaamheden, kan dat "onder omstandigheden" ook onrechtmatig zijn tegenover de beleggers. De beleggers moeten hun claim nader kunnen onderbouwen met informatie uit het controledossier. Het verzoek om "de interne stukken" is echter te veel een schot hagel en wordt afgewezen.

PwC vindt dat de beleggers in de procedure bij de Accountantskamer al "een aanzienlijk deel van de stukken uit de controledossiers met betrekking tot de jaarrekeningen van Sentry voor de boekjaren 2004 en 2005" hebben ontvangen. Maar de stukken die PwC daar heeft overgelegd, gaan niet over de controle van de jaarrekening 2003 van Sentry. En "om een juist en volledig beeld van de uitvoering van de controlewerkzaamheden te kunnen krijgen" zul je volgens het Hof "in beginsel" kennis moeten nemen van alle gegevens uit het controledossier.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.