Nieuws

Brandbrief SRA, RB en NOAB over pensioen in eigen beheer

SRA, het Register Belastingadviseurs (RB) en de Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB) maken zich grote zorgen over de uitfasering van in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken.

Dat schrijven de drie organisaties in een brandbrief aan de Eerste Kamer. Volgens de organisaties slaat het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer de plank mis: "Onder de huidige omstandigheden zal nauwelijks gebruik zal worden gemaakt van de uitfaseringsmogelijkheden en slechts wordt bereikt dat de bestaande pensioenregelingen worden bevroren. Het doel van het wetsvoorstel noch de budgettaire opbrengst zal naar onze stellige overtuiging worden bereikt."

De partnerproblematiek wordt door de organisaties als schuldige aangewezen.  De crux zit hem in dat de partner moet worden gecompenseerd voor het prijsgeven van haar rechten ter zake van de pensioenregeling. "Indien de partner niet of onvoldoende wordt gecompenseerd voor de prijs te geven rechten, is naar het oordeel van de staatssecretaris sprake van een schenking. Hij heeft een voorbeeld opgenomen op grond waarvan 73 procent van de totale waarde in het economische verkeer van de pensioenaanspraken aan de partner voorbehouden dient te blijven, hetgeen ook in het gegeven voorbeeld tot een in verhouding tot de fiscale balanswaarde zeer aanzienlijk recht van de partner zou leiden."

"De benadering van de staatssecretaris leidt er toe dat de partner een zodanig aanzienlijk recht of zelfs uitbetaling zou moeten krijgen om een schenking te voorkomen. Die verplichting jegens de partner is in de gevallen waarvoor het wetsvoorstel is bedoeld (namelijk bv’s die onder water staan) niet na te komen en zeker niet direct uit te betalen. Onder deze omstandigheden zal geen dga tot uitfasering overgaan, tenzij deze in gemeenschap van goederen is gehuwd. Onze ervaring is dat veel dga’s buiten gemeenschap van goederen zijn gehuwd, vermoedelijk is dat zelfs in het merendeel van de gevallen zo", aldus de organisaties.

De organisaties betreuren het dat er ondanks hun waarschuwingen te weinig aandacht aan deze problematiek is geschonken, en zij stellen nu voor dat de invoeringsdatum wordt verschoven totdat er een eenduidige oplossing is gevonden. "Als men het beoogde doel wil bereiken is het noodzakelijk dat de partnerproblematiek wordt opgelost. De voor de hand liggende oplossing is wettelijk vast te leggen dat het verlenen van medewerking door de partner zonder (afdoende) compensatie gedurende de periode 2017 tot en met 2019 geen schenking aan de dga oplevert."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.