Nieuws

Wiebes: geen verlenging coulanceperiode PEB

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën vindt verlenging van de coulanceperiode met betrekking tot de uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB), die op 30 juni afloopt, niet nodig en niet wenselijk.

Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen. Het enige dat vóór het einde van de coulanceperiode moet worden geregeld is het stopzetten van de huidige opbouw van het PEB. Daarmee is het PEB vanaf dat moment bevroren. Vervolgens heeft de dga tot en met 31 december 2019 de tijd om een beslissing te nemen over de in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraak.

De aanname dat ondernemers vóór 1 juli 2017 al een beslissing moeten nemen over hoe zij omgaan met de uitfasering van hun PEB, in de zin dat al voor die datum besloten zou moeten worden of men het PEB wil afkopen, omzetten in een oudedagsverplichting of bevroren wil houden, berust volgens de staatssecretaris op een "hardnekkig misverstand".

Bovendien heeft de Belastingdienst er "alles aan gedaan om de noodzakelijke informatie te verstrekken en zouden belanghebbenden dan wel hun dienstverleners dan ook op de hoogte moeten zijn". Desalniettemin heeft Wiebes de Belastingdienst gevraagd om op 15 juni dga's en hun dienstverleners nogmaals een herinnering te sturen.

Wiebes wijst er verder op "dat dga's in feite al sinds mijn brief van 1 juli 2016, waarin ik de contouren van de wet vrij gedetailleerd heb geschetst, hebben om na te denken over wat ze met hun PEB willen doen". "Hierbij heb ik naar aanleiding van signalen uit het veld en de Tweede Kamer verder een coulanceperiode (extra termijn) van drie maanden toegezegd waarmee dga’s drie maanden langer (tot 1 april 2017) de tijd hadden om de noodzakelijke stappen te zetten om het PEB uit te faseren."

"Door het uitstel van de inwerkingtreding van de wet tot 1 april 2017 en het handhaven van de coulanceperiode van drie maanden hebben dga’s nog drie maanden langer de tijd (tot 1 juli 2017) gekregen om te voldoen aan de maatregelen uit de wet. Naar mijn mening hebben dga’s hiermee voldoende tijd om aan de uit de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen voortvloeiende maatregelen te voldoen."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.