Nieuws

'Een op drie ondernemers niet bewust van uitfasering PEB'

Ruim een derde van de ondernemers met een pensioen in eigen beheer (PEB) is niet op de hoogte van de uitfasering van het PEB. Dat zou onder meer liggen aan slechte voorlichting door accountants.

Dat concludeert MKB Belangen op basis van eigen onderzoek. MKB Belangen wil om onduidelijke redenen het exacte aantal respondenten van het onderzoek niet vrijgeven, maar meldt dat het er meer dan duizend zijn.

Per 1 april van dit jaar is het PEB afgeschaft. Uiterlijk 30 juni moeten directeur-grootaandeelhouders een beslissing hebben genomen over de bestemming van het opgebouwde pensioenvermogen. Liefst 82 procent van de deelnemers aan het onderzoek heeft een pensioenvoorziening in eigen beheer opgebouwd. De overgrote meerderheid wordt dus getroffen door deze maatregel, waarvan slechts 15 procent zegt achter de afschaffing te staan.

Wake-up call

"Wij hebben ruim 25 duizend ondernemers in onze achterban die hiermee te maken hebben", zegt Adrienne van Veen, directeur van MKB Belangen. "Onze enquête heeft enorm veel losgemaakt. Voor 35 procent was ons onderzoek een wake-up call. Er komt een stroom vragen los over wat dit betekent en wat de opties zijn. Dat kan toch niet de bedoeling zijn."

De Eerste Kamer heeft op 7 maart 2017 het voorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen aangenomen. Bij pensioenopbouw in eigen beheer vormt de dga een voorziening op zijn balans van waaruit de BV later zijn pensioen uitkeert. De mogelijkheid van opbouw van een pensioen in eigen beheer is per 1 april afgeschaft, gecombineerd met een tijdelijke maatregel die voorziet in de mogelijkheid van een fiscaal gefaciliteerde afkoop van het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer.

Afhankelijk

De gemiddelde ondernemer is erg afhankelijk van de boekhouder of accountant voor deze materie. Liefst 64 procent geeft aan het erg ingewikkeld te vinden. Van de ondervraagden die wél op de hoogte zijn van de nieuwe situatie is 24 procent van plan het pensioen af te kopen en het geld in privé te houden, 17 procent gaat het omzetten naar een andere oudedagsvoorziening, 15 procent gaat het alleen premievrij maken en 11 procent wil het afkopen en vervolgens uitlenen aan de BV als werkkapitaal. 10 procent wil het overhevelen naar een lijfrente.

Van Veen: "Je ziet duidelijk dat er een goed geïnformeerde groep is, die in de meeste gevallen ook al een beslissing genomen heeft. Aan de andere kant is er een groep van 35 procent die er nog helemaal niet over heeft nagedacht. Juist van deze groep zie je dat 67 procent, dus ruim twee derde, geen externe adviseur heeft op dit gebied."

Voorlichting accountant tekortgeschoten

Uit het onderzoek van MKB Belangen blijkt dat de pensioenvoorziening erg belangrijk is voor ondernemers, maar dat er een grote diversiteit aan kennisniveau bestaat. "De voorlichting vanuit de overheid, maar ook vanuit de hoek van accountants, boekhouders en belastingadviseurs, is tekortgeschoten. De deadline van 30 juni lijkt nu voor een zeer aanzienlijke groep dga's te snel te komen. Wij maken ons erge zorgen over de gevolgen hiervan voor de ondernemers. Wij stellen dan ook voor dat er een uitstel komt, zodat ondernemers een weloverwogen beslissing kunnen nemen over de bestemming van het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer", aldus Van Veen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.