Nieuws

DNB onderzoekt klimaatstresstest

De Nederlandsche Bank (DNB) gaat volgend jaar onderzoek doen naar de mogelijkheden om de risico's van klimaatverandering voor de financiële sector te testen.

Dat stelde DNB dinsdag in een vooruitblik op zijn speerpunten van 2017. DNB wil beter inzicht in hoe klimaatrisico's de financiële positie van financiële instellingen raken en wil vervolgens bekijken welke consequenties dit heeft voor het toezicht op de financiële sector. Hierover is nu nog maar weinig bekend, ook internationaal.  

"Het gaat om scenario's waaruit moet blijken of instellingen zich bij, in dit geval bijna letterlijk, slecht weer door de risico's heen kunnen slaan", zei verantwoordelijk directeur Frank Elderson.

Het onderzoek naar een stresstest voor het klimaat maakt onderdeel uit van een nieuw onderzoek in vervolg op de eerder dit jaar verschenen DNB-rapporten over duurzaam beleggen in de pensioensector en over energietransitie (de overgang van fossiele naar duurzame energiebronnen). Daaruit bleek volgens DNB duidelijk dat het duurzaamheidsbeleid voor de fondsen steeds belangrijker wordt en steeds minder alleen maar dient om het eigen blazoen op te poetsen.

Behalve via gesprekken met financiële instellingen en contacten met toezichthouders, zal de discussie over de effecten van klimaatverandering ook vorm krijgen in het nieuw opgerichte Platform voor Duurzame Financiering. Onder voorzitterschap van DNB heeft dit platform ten doel kennis te delen en duurzaamheidsinitiatieven te coördineren, en desgewenst samen nieuwe initiatieven uit te werken. Lid van het cross-sectorale Platform zijn de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, de Dutch Asset en Fund Management Association, de Ministeries van Financiën en van Infrastructuur en Milieu en het Sustainable Finance Lab.

DNB richt zich in eerste instantie op de mogelijke gevolgen van nieuw beleid op het gebied van emissiebeperkingen en de prijs die moet worden betaald om CO2 te mogen uitstoten. Ook wordt bekeken hoe een verandering in het gedrag van klanten, als die een duurzamer beleid eisen, doorwerkt op de financiële instellingen.

"We gaan in het komende halfjaar bepalen hoe dit het best kan worden vormgegeven", aldus Elderson. "We hebben goede hoop dat we daar in samenwerking met andere internationale toezichthouders uitkomen."

Bron: ANP/Accountant.nl

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.