Nieuws

Er kunnen vaker miljoenen verdwijnen in Amsterdam

Amsterdam heeft de helft van de vermiste 51 miljoen euro teruggevonden. Dat er ook de komende jaren miljoenen wegraken, sluit de gemeente niet uit. Wel denkt Amsterdam het budget van 1,3 miljard beter in de hand te hebben.

Officieel wil de gemeente Amsterdam niets horen van vermiste miljoenen, ook al blijft er 24,5 miljoen euro onvindbaar. "Er is geen sprake van vermist geld in de zin dat er middelen zijn uitgegeven die niet zijn verantwoord", aldus een toelichting van woordvoerster Vera Al. "Het gaat om een uitsplitsing in de begroting van middelen voor beleidsactiviteiten, voor personele uitgaven en voor bedrijfsvoering."

Het gaat over de maandenlange speurtocht naar meer dan 51 miljoen euro. Het bedrag bleek in november 'weg' te zijn na een reorganisatie van de financiële administratie. Van meet af aan hield de gemeente vol dat het geld ergens in de boeken zat. Een zoektocht leidde tot de vondst van 26,5 miljoen euro.

"Dat geld is alsnog gelokaliseerd in budgetten van stadsdelen en de rve's (samenwerking van verschillende diensten, red.) in de clusters Sociaal, Ruimte en Economie, Bedrijfsvoering”, aldus woordvoerster Al. De rest moet ook nog ergens in de boeken zijn, maar verder speuren is heilloos, vindt de gemeente.

Hoewel tal van media meldden dat dit soort vermissingen nu niet meer kan voorkomen, ontkent Al dat de gemeente dit heeft toegezegd. “Die mededeling komt niet van ons. Het staat anders in de brief van het college aan de raad van 11 maart.”

Daarin doet de gemeente geen enkele toezegging over eventuele nieuwe vermissingen. Het enige dat het college hierover zegt, is dat het ambtelijk apparaat het budget beter in de hand heeft nu de financiële administratie is gecentraliseerd.

"Nu de uitgaven aan apparaat en bedrijfsvoering - totaal € 1,3 miljard - goed in beeld zijn gebracht kan hierop beter worden gestuurd door de budgethouders en het gemeentebestuur. Dat is de grote winst van het ontvlechtingsproces, niet alleen voor de gemeentelijke organisatie en het bestuur maar voor alle Amsterdammers."

Vanwege alle commotie die het verloren geld opriep, heeft Amsterdam veel moeite gedaan om uit te leggen hoe het zit. Het gaat om geld dat altijd al werd uitgegeven, maar dat verkeerd is geboekt, aldus een schriftelijke uitleg van de gemeente.

"Simpel gesteld: een potlood in stadsdeel Oost werd op een andere manier weg geboekt dan bij de dienst Wonen. Dat gold ook voor de salariskosten. We zijn de financiën aan het centraliseren, dus dan ga je al die verschillende bedrijfsvoeringskosten uit de afzonderlijke boeken terughalen. Dat was voor 95 procent van 1,3 miljard euro gelukt .Maar nog niet voor de laatste vijf procent, 51,1 ,miljoen. Daar is nu meer dan de helft van terug, 26,6 miljoen."

Woordvoerster Al geeft aan dat dit geld niet wordt afgeschreven, maar wordt versleuteld in de boeken van de organisatieonderdelen. "Daardoor levert elk organisatieonderdeel – elk voor een deel – alsnog dit deel van de apparaats- en bedrijfsvoeringsbudgetten."

Ze twijfelt er niet aan de accountant deze boekhoudactie zal goedkeuren. "De accountant controleert de verantwoording, niet de begroting."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.