Nieuws

173 signalen onrechtmatig titelgebruik in 2015

Vorig jaar ontving de NBA 173 signalen over vermoedelijk onrechtmatig titelgebruik. Dat aantal is ongeveer gelijk aan het jaar ervoor, toen er 179 signalen binnenkwamen. Zeven kantoren kregen uiteindelijk een boete of dwangsom opgelegd.

Dat meldt de NBA. Sinds 1 september 2015 is de werkwijze van de NBA bij onrechtmatig titelgebruik gewijzigd. Eerder schreef de NBA de kantoren of personen zelf aan als er sprake was van mogelijk onrechtmatig titelgebruik. Pas als er geen gehoor werd gegeven aan het verzoek om over te  gaan tot staken van het gebruik van de accountantstitel, deed de beroepsorganisatie hiervan melding bij de Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving (BEH).

Vanaf 1 september vindt er na kort onderzoek meteen melding plaats bij de BEH. Zij besluiten vervolgens of er sprake is van onrechtmatig titelgebruik. Dit besluit volgt vaak na overleg.  Ook besluit het BEH of er een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom opgelegd wordt.

Aangeschreven

De NBA heeft vorig jaar zelf 64 kantoren/personen aangeschreven en verzocht het gebruik te staken. Van de aangeschreven kantoren zijn dertig kantoren/personen inmiddels gestopt met het onrechtmatig gebruik van de accountantstitel. Het merendeel van de overige aangeschreven kantoren/personen heeft aangegeven te gaan stoppen.

Twaalf kantoren hebben aangegeven niet van plan te zijn om te stoppen met het onrechtmatig titelgebruik. De dossiers van die kantoren zijn inmiddels overgedragen aan de BEH. In 34 gevallen bleek er geen sprake te zijn van onrechtmatig titelgebruik of was het kantoor al eerder gemeld. Naar aanleiding van de in 2015 en eerder ontvangen signalen heeft de NBA 64 zaken bij de BEH gemeld.

Bestuurlijke maatregel

De BEH heeft afgelopen jaar in 118 gevallen onderzoek gedaan naar personen en ondernemingen die mogelijk onrechtmatig gebruik maken van de accountantstitel. In 34 gevallen is geconstateerd dat er geen sprake (meer) was van onrechtmatig titelgebruik. In 66 gevallen heeft het onderzoek uiteindelijk geleid tot regulering zonder toepassing van een bestuurlijke maatregel. In achttien gevallen heeft BEH verzocht om een  boetedwangsom op te leggen. In zeven gevallen is een boete of dwangsom opgelegd.

Cijfers 2015

Totaal aantal signalen 173
Kantoren/personen aangeschreven* 64
Geen onrechtmatig titelgebruik/eerder gemeld 34
Nog in behandeling 11
   
Gemeld bij de BEH 64
   
Onderzoeken gedaan door BEH** 118
- Gestaakt/geen overtreding 34
- Gestaakt zonder oplegging van boete 66
- Bestuurlijke maatregel (boete/last onder dwangsom) 7
- Geen boete  11

* Betreffen kantoren/personen die tot 1 september 2015 zijn aangeschreven en enkele van het voorgaande jaar. 

** Splitsing van de 118 meldingen: reguliere meldingen  (13), project onrechtmatig titelgebruik (45) nieuwe werkwijze (11), her controles (49).

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.