Nieuws

NBA ontving over 2021 tientallen gevallen van mogelijk onrechtmatig titelgebruik

In 2021 heeft de NBA enkele tientallen signalen over vermoedelijk onrechtmatig titelgebruik ontvangen. Hiervan heeft de beroepsorganisatie er 47 gemeld bij de Belastingdienst.

Naar aanleiding van ontvangen signalen heeft de NBA in 2021 47 zaken gemeld bij de Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving (BEH), die belast is met het toezicht op naleving van rechtmatig gebruik van de accountantstitel.

In 2021 zijn er door de BEH 42 onderzoeken ingesteld en afgerond. Voor de lichtere overtredingen heeft de BEH aansluitend op het onderzoek handhavingscommunicatie ingezet. In vijf dossiers werd een zwaardere overtreding vastgesteld en is in het kader van bestuurlijke handhaving een boete en/of last onder dwangsom opgelegd.

Onrechtmatig gebruik

De NBA treedt op tegen het onrechtmatig gebruik van de accountantstitel. Daaronder valt ook het gebruik van titels en benamingen die met de accountantstitel of -benaming verwant zijn, zoals de term 'accountancy' en 'accounting'. Termen in de handelsnaam die uitsluitend zijn voorbehouden aan leden die ingeschreven staan in het accountantsregister, zo blijkt uit eerdere jurisprudentie.

Als de NBA een melding ontvangt, wordt nagegaan of mogelijk sprake is van onrechtmatig gebruik van de accountantstitel. Zo ja, dan wordt melding gedaan bij de BEH. Die besluit zelfstandig of sprake is van onrechtmatig titelgebruik en over het al dan niet opleggen van een bestuurlijke boete of last onder dwangsom.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.