Nieuws

IIA wil erkenning van RO’s door NBA

Het consultatiedocument Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen (NVKS) van de Koninklijke NBA gaat voorbij aan het feit dat binnen een Internal Audit Functie (IAF) anderen dan accountants professioneel eindverantwoordelijk kunnen zijn voor een opdracht (niet zijnde een opdracht tot controle van financiële informatie).

Dat schrijft het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) in een brief aan de NBA. Naast de in het consultatiedocument genoemde EDP/IT-auditors, zijn er volgens de IIA honderden Register Operational Auditors (RO's) voor IAF's werkzaam. Het IIA hecht er belang aan dat deze belangrijke groep leden van het IIA in de NVKS ook specifiek worden onderkend als mogelijk eindverantwoordelijk professional.

Het IIA gaat ook in op het voorstel van de NBA tot het vernieuwen van het kwaliteitssysteem IFAC-ISQC1. Veel organisaties hanteren al een ander (verplicht) kwaliteitssysteem. Zo hanteert het IIA het Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) uit de Internationale Standaarden. Het IIA stelt daarom voor dat het NVKS de essentiële elementen van een kwaliteitssysteem benoemt. Daarbij kunnen dan de IFAC-ISQC1 en de IIA-QAIP als voorbeelden worden genoemd.

Het IIA spreekt in haar reactie verder haar waardering uit voor het feit dat de NVKS vanuit een proportionaliteitsgedachte is uitgewerkt, wat blijkt uit het verlichte regime voor kleine IAF’s. Het uitgangspunt van de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen is het in leven roepen van een eenduidig, overzichtelijk kwaliteitssysteem. De NVKS leiden tot één set van regels voor accountants die assurance- of aan assurance verwante opdrachten uitvoeren. Met de beoogde inwerkingtreding van de NVKS vervallen de huidige regelingen waarin de regels zijn opgenomen in verschillende regelingen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.