Nieuws

Pensioenfonds Accountancy kort op pensioenen en verhoogt premie

De pensioenrechten van accountants worden over 2015 gekort met 3,5 procent. Blijft de rente laag, dan zijn extra kortingen nodig. Daarnaast zijn premies verhoogd en is een aantal werkgevers vertrokken.

Dat meldde onlangs vakblad Pensioen Pro. De korting wordt veroorzaakt door de lage dekkingsgraad van het Pensioenfonds Accountancy, aldus de berichtgeving. Die bedraagt momenteel 64 procent, waar een dekkingsgraad van 123 procent vereist is.

De doorgevoerde korting betreft het jaar 2015 en raakt de rechten van 3.970 actieve deelnemers en slapers, evenals 17 gepensioneerden. Op jaarbasis kost dat de pensioengerechtigden ongeveer 20 tot 30 euro per persoon op jaarbasis, aldus de berichtgeving.

Voor 2016 heeft het fonds de opbouw verlaagd van 1,75 naar anderhalf procent. Voor de kleinere groep werkgevers met een middelloonregeling steeg de premie met 17 procent.

Renterisico

Het Pensioenfonds Accountancy is niet alleen in de problemen gekomen door de lage rente. Een andere oorzaak was het aflopen van de herverzekering van de renterisico's bij Aegon. Voortzetting van de garantieregeling zou te duur zijn geweest. Het nieuws komt niet onverwachts. In februari gaf het pensioenfonds al openheid van zaken aan de leden. Toen werd al gezegd dat toekomstige kortingen niet uit te sluiten zijn.

In een recente reactie op de berichtgeving stelt het Pensioenfonds Accountancy dat er nauwelijks alternatieven zijn. Voortzetting van de garantieregeling bij Aegon zou zo kostbaar zijn geweest dat er nauwelijks nog opbouw had plaatsgevonden. "Zelfs mét verlagingen wordt nu meer opgebouwd."

Schaalvoordelen

Daarnaast meldt het Pensioenfonds Accountancy dat een aantal werkgevers is vertrokken bij het pensioenfonds. Wel benadrukt zij dat er nog genoeg werkgevers en actieve deelnemers (3.200) over zijn en dat er nog voldoende premie binnenkomt om door te gaan.

Toch overweegt het Pensioenfonds Accountancy om onderdeel te gaan uitmaken van een groter collectief, om van schaalvoordelen te profiteren. "Een APF is hierbij een optie."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.