Nieuws

Stemfout Teeven maakt dat AFM accountant nog kan ontslaan

Een amendement van VVD-Kamerlid Aukje de Vries om de macht van de AFM richting accountants te beperken, is door een stemfout van haar fractiegenoot Fred Teeven verworpen. Dat meldt de website SConline.nl.

De Tweede Kamer besloot op 28 juni over nieuwe regelgeving voor accountants. Daarbij werd ook gestemd over een amendement van De Vries, dat betrekking had op artikel 58 van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta).

Dit artikel in de Wta geeft de AFM de bevoegdheid om een accountantsorganisatie bij ernstige overtredingen te dwingen een wettelijke controleopdracht neer te leggen.  Het amendement beoogde dat de AFM niet zelfstandig een accountantsorganisatie kan ‘ontslaan’, maar daarvoor bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam een verzoek moet indienen.

Hoofdelijke stemming

Omdat de stemmen aanvankelijk staakten werd door de aanwezige Kamerleden hoofdelijk opnieuw gestemd. VVD-Kamerlid Teeven stemde daarbij per abuis tegen de voorgestelde wetswijziging. Dit resulteerde in een minderheid van 68 tegen 70 stemmen, zodat het amendement werd verworpen.

Teeven probeerde zijn fout nog te herstellen, maar dat liet Kamervoorzitter Arib niet toe. Een gelijke uitslag had gezorgd voor een week uitstel voor een nieuwe hoofdelijke stemming. 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.