Nieuws

Advies over uitgebreider verslaggevingsstelsel Rijk

De Ministerraad en de president van de Algemene Rekenkamer hebben de Adviescommissie Verslaggevingsstelsel rijksoverheid verzocht om begin 2017 een advies aan het volgende kabinet uit te brengen. Dit betreft de voor- en nadelen van toevoeging van meer baten-lasteninformatie aan de huidige wijze van begroten en verantwoorden.

Dat meldt minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën. "Deze gezamenlijke commissie van mijn ministerie en de Algemene Rekenkamer heb ik ingesteld naar aanleiding van een rapport van de Algemene Rekenkamer. Hierin wordt geadviseerd te onderzoeken of een rijksbrede toevoeging van een baten-lastenboekhouding een optie is."

Transparantie

De Algemene Rekenkamer is van mening dat een baten-lastenstelsel bij zou dragen aan de transparantie rond de begroting van het Rijk. "Wat wij bepleiten is dat er voor de Eerste en Tweede Kamer meer transparantie komt over de instrumenten die voor het doorschuiven van geld worden gebruikt, met name over begrotingsreserves. Toevoeging van een baten-lastenstelsel aan de verplichtingenkasboekhouding van het Rijk zou wellicht aan die transparantie kunnen bijdragen. In een baten-lastenstelsel worden namelijk – anders dan in een verplichtingen-kasstelsel – de reserveringen voor specifieke bestemmingen die over jaargrenzen heengaan stelselmatig getoond", aldus de Rekenkamer.

Vorig jaar kondigde het kabinet nog aan niet te willen overgaan naar EPSAS, het baten-lastenstelsel voor Europese overheden. Ook in het wetsvoorstel voor de nieuwe Comptabiliteitswet, dat in maart van dit jaar werd ingediend, wordt EPSAS niet genoemd.

Verouderd

Het huidige Nederlandse systeem, het kas-verplichtingenstelsel, is volgens het kabinet minder complex en minder vatbaar voor manipulatie. Het kas-verplichtingenstelsel wordt door veel analisten echter gezien als een verouderd systeem, dat geen goede inzage geeft in de financiële staat van een land. Bij bedrijven, maar ook bij lagere overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) en uitvoerende onderdelen van de meeste ministeries, is het baten-lastenstelsel de norm.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.