Nieuws

Kamerleden pleiten voor invoer baten-lastenstelsel Rijksoverheid

Leden van de Tweede Kamer pleiten in een rapport voor invoer van een baten-lastenstelsel bij de Rijksoverheid. De overgang naar zo’n stelsel is al jaren onderwerp van discussie.

"Het Rijk staat qua boekhoudstelsel in eigen land en internationaal op achterstand, waar gezien de overigens goede financiële reputatie een voortrekkersrol niet zou misstaan", stelt Martin Dees, adviseur van de Algemene Rekenkamer, in een artikel op Accountant.nl. Hij pleit voor een rijksbreed baten-lastenstelsel. Bij gemeenten, provincies en agentschappen wordt al geruime tijd gewerkt met baten-lasten, maar ministeries hanteren tot nu toe een kas-verplichtingenstelsel.

Ook de Europese Commissie wil de overheidsboekhouding in de EU-lidstaten volgens uniforme baten-lasten-richtlijnen organiseren. Plannen daarvoor liggen op politiek niveau echter stil, onder meer door een weigerachtige opstelling van Duitsland en Nederland.

Debat

Op 14 februari 2019 vergadert de vaste commissie Financiën van de Tweede Kamer over de wenselijkheid van invoering van een baten-lastenstelsel voor de rijksbegroting. Basis voor dit debat is een verslag van de rapporteurs Verslaggevingsstelsel Rijksoverheid (Kamerleden Joost Sneller, D66 en Bart Snels, GroenLinks), dat kort voor het kerstreces is aangeboden aan de Tweede Kamer.

In het rapport worden voorstellen gedaan om praktijkervaring op te doen met 'baten-lasten', onder meer via een pilot bij de ministeries van Defensie en van Infrastructuur & Waterstaat.

Het debat begint op 14 februari om 10.00 uur en is live te volgen via tweedekamer.nl.

Lees het artikel 'Baten-lastenstelsel Rijksoverheid: gaat het er nu echt komen?'

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.