Nieuws

Rekenkamer: Overheid moet meer doen aan integrated reporting

Ook niet-financiële informatie moet een plek krijgen in de rijksbegroting. Dat stelt Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, in het FD. Het kabinet kan daarbij een voorbeeld nemen aan het bedrijfsleven.

De publieke sector laat integrated reporting nog altijd links liggen, aldus Visser. "Nederland is hierop geen uitzondering. Terwijl je juist zou denken dat politiek en overheid gericht zijn op waardecreatie met oog voor financiële en niet-financiële informatie."

Grote bedrijven moeten, in het kader van de Europese Green Deal, met ingang van 2023 rapporteren over de effecten van hun activiteiten op milieu en samenleving. Accountants moeten die informatie toetsen, zo schrijft Visser. Ook worden nieuwe Europese standaarden voor duurzaamheidsrapportages ontwikkeld. Dat gaat de besluitvorming van bedrijven beïnvloeden.

"De regering heeft die ambitie helaas niet", zo stelt Visser. "Aan de grondslagen van de rijksbegroting wordt al decennia niets veranderd. Het aspiratieniveau is kasuitgaven en verplichtingen voor het eerstkomende jaar in beeld te brengen. En die worden verpakt in steeds grotere, algemene begrotingsartikelen." Dat Nederland op Prinsjesdag geen geïntegreerde begrotingswetten hoeft te verwachten, "ligt dus niet aan de demissionaire status van het kabinet", aldus de Rekenkamer-president.

Monitor Brede Welvaart

Inmiddels heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een Monitor Brede Welvaart uitgewerkt, die een breder beeld geeft van welvaart en welzijn, van opleidingsniveau tot slachtofferschap van misdaad. Die monitor is een los document, schrijft Visser. "Maar achter de horizon gloort het." De Tweede Kamer heeft het kabinet namelijk gevraagd om te bezien hoe de Monitor Brede Welvaart kan worden geïntegreerd in de algehele besluitvorming, ook op departementaal niveau.

Ook de planbureaus CPB, SCP en PBL hebben recent een set indicatoren ontwikkeld, met handvatten om effecten van beleid te analyseren vanuit het perspectief van brede welvaart. Een stap in de goede richting, maar nog steeds geen integrated reporting, aldus Visser. "Dat wordt het pas wel wanneer dat beroemde koffertje financiële en niet-financiële informatie bevat en de Tweede Kamer en het kabinet plannen bespreken die niet alleen kasuitgaven, algemene doelstellingen en puntenwolken bevatten."

Baten-lastenstelsel

Rekenkamer-president Arno Visser toonde zich eerder ook warm voorstander van invoering van een baten-lastenstelsel door de rijksoverheid, als basis voor hernieuwd vertrouwen van burgers in de democratie. Dat is hard nodig: uit onderzoek van de NOS in het kader van Prinsjesdag blijkt het vertrouwen in de politiek in het afgelopen jaar sterk te zijn gedaald.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.