Nieuws

Rekenkamer-president wil meer horen van accountants over publieke sector

De controle en verantwoording van publieke middelen is in Nederland te vaak vergeten. Dat stelt Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer. Hij wil meer horen van accountants over de publieke sector.

Visser pleit in Spotlight, magazine van PwC, opnieuw voor de invoering van een baten-lastenstelsel binnen de rijksoverheid. Eerder dit jaar schreef hij daarover al een essay in Elsevier Weekblad. In de praktijk stuit de Rekenkamer-president te vaak op een gebrek aan eenduidigheid van verslaggevingsstelsels. "Zelfs met mijn 25 jaar ervaring kan ik het soms letterlijk niet meer volgen."

In zijn optiek is Nederland "continu aan het reorganiseren geweest". Diverse organisaties zijn op afstand van ministeries geplaatst, zelfstandige bestuursorganen zijn opgezet, publieke taken en nutsbedrijven zijn geprivatiseerd. Daarbij is de controle en verantwoording voor publieke middelen vaak vergeten. "Dat heeft een duidelijk averechts effect gehad op de navolgbaarheid van publiek geld."

Accountants

Visser verwacht "een heleboel meer" van accountants bij het verbeteren van die controle en verantwoording. "Van het 320 miljard publiek geld dat we elk jaar uitgeven in dit land, gaat bijna alles langs de openbare accountant. We hebben maar een kleine Rekenkamer in Nederland. Wij vertrouwen op het functioneren van de accountancy in de publieke sector. En welke accountant heb ik over dit thema gehoord? Vrijwel niet één."

Volgens hem heeft de Rekenkamer "behoorlijk lang moeten praten met de NBA" over de verbeterplannen voor het accountantsberoep, om zeker te stellen dat ook de publieke sector daarin een plek kreeg.  "Dat vind ik jammer. Ik vind dat je van de accountancy - noblesse oblige - mag verwachten dat ze in deze discussies meedoet."

Visser vind het "ongelooflijk belangrijk" dat accountants, net als de Rekenkamer, goede invulling geven aan de rol van sparringpartner. "Ik zeg weleens dat de Algemene Rekenkamer degene is die plotseling het licht aandoet op een leuk feestje. Dat geldt voor accountants vaak ook. Het kan ontnuchterend werken als je met je cijfers en je advies komt. Maar als je daarmee een goede dialoog stimuleert die tot verbeteringen leidt: prima, doen, dat is je rol."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.