Nieuws

Eumedion verwacht actieve rol accountant bij fraude

Eumedion verwacht van de accountant dat hij niet alleen afgaat op de informatie van het ondernemingsbestuur over de opzet en de werking van de anti-fraudeprogramma’s, maar dat hij ook de effectiviteit toetst van de interne risicobeheersings- en controlesystemen die betrekking hebben op frauderisico’s.

Dit schrijft beleggerskoepel Eumedion in haar vandaag verzonden commentaar op de discussienota van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) over de rol van de accountant bij het aanpakken en bestrijden van fraude.

Eumedion wijst er in het commentaar op dat de accountant een belangrijke rol heeft bij het detecteren en signaleren van fraude. "Fraude kan uiteindelijk kan leiden tot de deconfiture van een onderneming. Eumedion verwacht dan ook dat een accountant expliciet melding maakt van eventuele interne tekortkomingen in het onderkennen en mitigeren van frauderisico’s bij het bestuur en de raad van commissarissen. Als deze hier niets mee doen, dan zou de accountant dit moeten melden in de controleverklaring", aldus Emeudion.

Eumedion noemt in het commentaar een aantal concrete punten waarnaar de accountant in het kader van mogelijke frauderisico’s onderzoek zou moeten doen, zoals het verdienmodel, de interne cultuur en het beloningsbeleid en roept de NBA op om deze punten nader uit te werken in handvatten.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.