Nieuws

NBA-bestuur antwoordt op reacties governancevoorstel

Het NBA-bestuur antwoordt op de reacties die zijn ontvangen bij de in april 2016 gepresenteerde voorstellen voor een nieuwe bestuursstructuur van de beroepsorganisatie. De antwoorden van het bestuur zijn verwerkt in een nieuw document.

"Waarom eerst de governance en daarna de visie?" Dat was een veel gestelde vraag, erkent het NBA-bestuur.  Het bestuur wil met de herziening van de governance niet wachten op het recent ingezette visietraject.

Rondom de invoering van het verbeterplan 'In het publiek belang' voor de sector bleek er "een acute behoefte aan meer ledenparticipatie en maatschappelijk draagvlak voor de beroepsgroep", aldus de publicatie. Daarom is besloten eerst de aansturing te adresseren, in het besef dat een nieuwe visie tot een verdere structuuraanpassing kan leiden.

Ledenraad

In totaal zijn 25 schriftelijke reacties ontvangen, die veelal betrekking hebben op  de taken en samenstelling van de Ledenraad, de samenstelling en profiel van het bestuur, de ledenstructuur en de rol van het maatschappelijk forum.

Besloten is de adviesrol van de nieuwe Ledenraad te concentreren op de toetsing van door het bestuur voorgestelde maatregelen aan visie en strategie. "In het eerdere voorstel bestond de kans dat de Ledenraad de taken van de Algemene Ledenvergadering of van het algemeen bestuur geheel of gedeeltelijk over zou doen, dan wel uit zou hollen", licht het bestuur toe.

Opsplitsing openbaar accountants

Naar aanleiding van de ontvangen commentaren is gekozen voor opsplitsing van de Ledengroep Openbaar Accountants in drie groepen (oob, niet-oob en overige (samenstel)kantoren). Deze aanpassing is meegenomen in de zetelverdeling binnen de Ledenraad. Suggesties voor een federatief model van de NBA, met meer ruimte voor ledengroepen, worden vastgehouden tot na het visietraject.

Op grond van de wet moet het NBA-bestuur een evenwichtige afspiegeling van de beroepsgroep zijn. Door de verkleining van het bestuur en het daarin opnemen van niet-accountants is die afspiegeling niet te realiseren. In overleg met het ministerie van Financiën wil de NBA daarom bezien of die afspiegeling via de Ledenraad kan worden gerealiseerd. Het overleg met het ministerie hierover is in gang gezet.

Dialoog

Omdat het NBA-bestuur hecht aan voldoende steun van de leden bij de gewijzigde plannen voor de aansturing van de beroepsorganisatie, organiseert de NBA opnieuw enkele regionale dialoogbijeenkomsten. Het nieuwe document vormt de basis voor die dialoogsessies.

De bijeenkomsten worden gehouden op  30 augustus en 14 en 21 september 2016. Aanmelden kan via de NBA-website. 

 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.