Nieuws

CBb vernietigt tuchtmaatregel Roger Dassen (Deloitte)

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) heeft vandaag in hoger beroep de waarschuwing van de Accountantskamer tegen Roger Dassen (Deloitte) teruggedraaid.

De uitspraak van de Accountantskamer, eind juni 2014, handelde over klachten van enkele Ahold-beleggers tegen Dassen en twee andere (voormalige) bestuurders van Deloitte. De beleggers stelden dat Deloitte Accountants BV de VEB in 2008 had misleid bij pogingen om de verjaring van een claim inzake de Ahold-affaire te stuiten.

Ook een andere rechter, de Rechtbank Amsterdam, wees een vergelijkbaar verwijt van de VEB tegen Deloitte en Roger Dassen integraal af. Die rechtbank oordeelde dat betrokkenen aan de zijde van Deloitte geen mededelingsplicht jegens de VEB hebben geschonden. Ook zag de rechtbank geen aanleiding aan te nemen dat Deloitte Holding BV, Deloitte Accountants BV of Roger Dassen zich jegens de VEB of de beleggers aan onrechtmatige misleiding schuldig hebben gemaakt.

Roger Dassen zegt in een commentaar zeer tevreden te zijn met de uitspraak van het CBb: "Deze CBb-uitspraak doet recht aan de feitelijke gang van zaken, zoals door ons al meermalen uitgelegd. Daarmee is er nu helderheid."

Nasleep fraude bij Ahold

Het geschil is nog steeds een nasleep van de Amerikaanse fraudezaak bij Ahold, die in februari 2003 aan het licht kwam. Deloitte heeft altijd betoogd in de Ahold-fraude geen dader te zijn. De fraude door US Foodservice, een Amerikaanse dochter van Ahold, was juist mede bedoeld om Deloitte US als accountant te misleiden. Deloitte US heeft de fraude destijds zelf aan de kaak gesteld, aldus de accountantsorganisatie.

Amerikaanse rechters hebben zich in een zogeheten class action eerder tot in hoogste instantie over de zaak gebogen. Al in 2009 zijn alle vorderingen tegen Deloitte US en Deloitte Nederland afgewezen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.