Nieuws

Waarschuwing Roger Dassen (Deloitte) in tuchtzaak Ahold-beleggers

De Accountantskamer heeft voormalig Deloitte-bestuursvoorzitter Roger Dassen in een door particuliere beleggers aangespannen tuchtzaak een waarschuwing opgelegd. Deloitte gaat in beroep tegen de uitspraak.

Volgens de Accountantskamer heeft Dassen in het 'herenoverleg' met beleggersvereniging VEB "minst genomen" onduidelijkheid laten bestaan of beleggers bij de stuiting van hun vordering op Deloitte in verband met de Ahold-zaak de juiste entiteit op het oog hadden.

In 2004 veranderde Deloitte Accountants de rechtsvorm van een maatschap in een bv. Volgens de VEB heeft Deloitte in het overleg met de beleggersvereniging over stuiting van de vorderingen toen de zaak dreigde te verjaren geprobeerd beleggers naar Deloitte B.V. te sturen, terwijl de vorderingen bij de maatschap waren achtergebleven.

De VEB besloot daarom de vordering ook te stuiten bij de partners en ex-partners van de maatschap. In juni 2012 deed de beleggersvereniging aangifte tegen Deloitte, Dassen en de voormalig hoofdjurist van het kantoor. Het OM wees die aangifte af.

Dassen heeft zich volgens de Accountantskamer "kennelijk mede laten leiden door eigenbelang, met als gevolg dat werd getracht de VEB, aan wier belangen, voor zover het de stuiting / de verjaring betreft, tijdens en in het kader van bedoeld overleg juist tegemoet zou worden gekomen, te verleiden zich te beperken tot het enkel uitbrengen van een stuiting aan Deloitte Accountants B.V. en niet ook aan de Maatschap en/of de (voormalige) individuele maten."

De klachten tegen twee medebestuurders verklaarde de Accountantskamer ongegrond, omdat zij niet betrokken zijn geweest bij het overleg met de VEB.

Reactie VEB

De VEB verwelkomt de uitspraak, "die haar stelling bevestigt dat Deloitte zich in de onderhandelingen over een 'herenakkoord' met de VEB onfatsoenlijk en misleidend heeft gedragen, accountants onwaardig".

"Ik hoop dat deze uitspraak een bijdrage levert aan normherstel onder accountants", aldus VEB-directeur Jan Maarten Slagter op de site van de vereniging.

Deloitte in beroep

Deloitte heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de uitspraak. Het kantoor "herkent zich in het geheel niet in de motivering van de uitspraak, omdat die geen recht doet aan de werkelijke gang van zaken".

"In mei 2013 wees de Accountantskamer een identieke klacht van de VEB af op grond van verjaring. De tien klagers stellen nu dat zij pas na publicatie van die uitspraak kennis kregen van de vermeende misleidende handelingen. De Accountantskamer heeft vandaag een klacht toegewezen."

"Deloitte is teleurgesteld over deze uitspraak en kan zich op geen enkele manier in de motivering van de Accountantskamer vinden. Ook al omdat de Rechtbank Amsterdam in een civiele zaak, op basis van hetzelfde feitencomplex, eerder oordeelde dat (1) het de VEB volstrekt duidelijk had moeten zijn dat een potentiele vordering van beleggers niet was overgenomen door Deloitte Accountants B.V., dat (2) betrokkenen aan de zijde van Deloitte geen mededelingsplicht jegens de VEB hebben geschonden en dat (3) er ook overigens geen aanleiding is aan te nemen dat Deloitte of toenmalig bestuursvoorzitter Roger Dassen zich tegen de VEB of de beleggers aan onrechtmatige misleiding schuldig hebben gemaakt."

"De uitspraak van de Accountantskamer spitst zich toe op de vraag of Deloitte en Dassen in 2008 een 'kennelijk weloverwogen keus' zouden hebben gemaakt bij de vermeend misleidende antwoorden richting de VEB."

"En daar is geen sprake van", reageert Roger Dassen. "Wij hebben in deze zaak altijd oprecht geopereerd, zoals van ons mocht worden verwacht. Ook schetst de uitspraak een onjuist beeld van mijn rol en betrokkenheid en daarom gaan we direct in hoger beroep."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.