Nieuws

NBA wil negatieve prikkels uit goodwill-model halen

De NBA pleit voor aanpassing van het 'goodwill-model' voor kantoren met een niet-oob-vergunning. Van de huidige in- en uittreedsommen voor partners kunnen potentieel negatieve prikkels uitgaan. Volgens een NBA-rapport dat vandaag verschijnt is het voor de controlekwaliteit en kantoorcultuur van belang om deze negatieve prikkels weg te nemen. Het rapport komt voort uit het verbeterplan In het Publiek Belang.

Zeventig procent van de niet-oob-kantoren werkt met een goodwill-model. Intredende partners betalen een intreedsom, waarvoor ze een lening afsluiten bij een bank, terwijl de terugverdiencapaciteit onzeker is. Zij hebben daarom baat bij een hoge winstuitkering om de lening af te lossen. Voor uittredende partners geldt dat zij in hun laatste jaren weinig belang hebben bij langetermijninvesteringen in de kwaliteit van de onderneming. Die kunnen immers op korte termijn de winst drukken en pas na hun vertrek vruchten afwerpen.

Alternatief model

Een projectgroep onder leiding van NBA-vice-voorzitter Diana Clement inventariseerde alternatieven voor het huidige model, waarbij de negatieve prikkels worden weggenomen en de positieve effecten van een partnerschap in stand blijven. Zo stelt de werkgroep voor om intredende partners geleidelijk te laten ingroeien in de winstdeling, waardoor geen intreedsom meer nodig is. Bij uittreden wordt een uitgroeiregeling voorgesteld, waardoor partners na uittreding nog een aantal jaren een winstaandeel ontvangen.

Een bijkomende negatieve prikkel in het huidige model is dat er in de meeste gevallen voor alle partners een gelijk winstaandeel is. Hierdoor kan de beloning van een individuele partner niet worden gedifferentieerd op basis van de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden. De NBA wil juist dat beloningsmaatregelen cultuur en gedrag beïnvloeden, waarbij de nadruk niet op winst maar op kwaliteit komt te liggen. Daarom wordt in het rapport een bonus/malus-systeem voorgesteld.

Cultuuromslag

Vice-voorzitter Diana Clement stelt dat goodwill als principe voor de bedrijfsvoering niet ter discussie staat: "Elke onderneming heeft waarde. Dat geldt ook voor accountantskantoren. Goodwill is legitiem. Ons gaat het om de cultuuromslag en de kwaliteit. We willen de risico's op potentieel negatieve prikkels dus uitsluiten."

De NBA vraagt van kantoren om voor 1 juli 2017 een inventarisatie van potentieel negatieve prikkels te maken. Als daarvan sprake is, heeft het kantoor tot 1 januari 2018 de tijd om een transitieplan voor de gewenste aanpassing op te stellen.

» Download het rapport van de NBA-projectgroep Goodwill

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.