Nieuws

Nieuwe standaard 4400N 'Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden'

De NBA publiceert de nieuwe Standaard 4400N 'Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden'. Standaard 4400N gaat in op 1 januari 2018, maar mag eerder worden toegepast.

De specifiek Nederlandse Standaard 4400N is opgesteld omdat de huidige versie in de praktijk tot onduidelijkheden leidt. De herziene standaard geeft duidelijker weer wat de opdracht inhoudt en hoe de accountant kan rapporteren. Bovendien is de standaard omgezet in ‘clarity format’. Hierdoor is deze zelfstandig leesbaar. Ook is de standaard opgedeeld in vereisten en toelichting. Nederland loopt hiermee voor op de internationale standaard 4400.

Inhoud nieuwe standaard

Onduidelijkheid wel of geen assurance weggenomen
In uitspraken van de Accountantskamer over het gebruik van de ‘oude’ standaard 4400 komt regelmatig naar voren dat de accountant door het trekken van conclusies zekerheid heeft verschaft (‘assurance’). Dit is niet de bedoeling want Standaard 4400 is gerangschikt onder de non-assurance-opdrachten.

In een 4400-rapportage rapporteert een accountant de feitelijke bevindingen die volgen uit met de gebruiker afgesproken werkzaamheden. Een accountant doet géén uitspraak over de betekenis van deze feitelijke bevindingen voor het geheel (conclusie). In feite geeft hij alleen weer wat hij heeft vastgesteld bij de uitvoering van de overeengekomen specifieke werkzaamheden en doet vanuit zijn deskundigheid als accountant hierover een uitspraak. Zo kan hij bijvoorbeeld aangeven dat bij acht onderzochte onkostendeclaraties de interne richtlijnen zijn gevolgd. Daarmee doet hij echter geen uitspraak over álle onkostendeclaraties. De beoogde gebruikers zullen zelf moeten bepalen of dit zij dit toereikend vinden waarbij ze ook gebruikmaken van hun eigen kennis en eventuele andere informatie.

Kortom: 4400-opdrachten zijn niet gericht op het geven van assurance en vormen  een onvoldoende basis voor een totaaluitspraak.

Begrip ‘deelconclusie’ niet overgenomen in de definitieve standaard
In de geconsulteerde standaard was het begrip ‘deelconclusie’ geïntroduceerd voor een uitspraak op onderdelen. Naar aanleiding van de consultatie is dit begrip vervallen omdat dit geassocieerd wordt met assurance. De gedachte hierachter is wel gehandhaafd. In de standaard is ter toelichting een nieuw voorbeeld opgenomen over reis- en verblijfkosten van een subsidieontvanger (paragraaf A6). Verder is in de standaard aangegeven dat bepaalde termen minder passend zijn, omdat deze gerelateerd zijn aan het geven van assurance (paragraaf A22).

Overige verduidelijkingen
Naar aanleiding van vragen over het handelen van de accountant bij fraude, is paragraaf 31 in lijn met Standaard 4410 gebracht. Ook is het voor de accountant mogelijk om waarnemingen uit hoofde van de natuurlijke adviesfunctie te rapporteren. Dit moet dan wel in een duidelijk afgezonderd deel van het rapport van feitelijke bevindingen of in een separaat stuk (paragraaf A23).

Voorbeeld rapport van feitelijke bevindingen

Bijgaand een voorbeeld van een rapport van feitelijke bevindingen op basis van Standaard 4400N. Een verdere uitwerking van dit voorbeeld in de vorm van een modeltekst wordt later opgenomen in HRA deel 3.

Ingangsdatum

De ingangsdatum van Standaard 4400N is 1 januari 2018 waarbij eerdere toepassing is toegestaan. De standaard is opgenomen bij de vastgestelde toekomstige gedrags- en beroepsregels en wordt later opgenomen in de HRA 2018.

» Download Standaard 4400N, Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden
» Download een voorbeeld van een rapport van feitelijke bevindingen op basis van Standaard 4400N

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.