Nieuws

Eumedion: Standaard aandacht voor interne risicobeheersings- en controlesystemen in controleverklaring

Eumedion roept accountants van beursgenoteerde ondernemingen op om in de controleverklaring standaard aandacht te besteden aan de opzet, de werking en de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de gecontroleerde onderneming.

Dat staat in een brief die de koepel van institutionele beleggers deze week aan accountantskantoren heeft gestuurd. Daarnaast zou Eumdion ook graag zien dat in de controleverklaring wordt beschreven hoe de accountant aankijkt tegen de opvolging die de onderneming heeft gegeven aan de key audit matters uit de controleverklaring van het voorgaande jaar.

De beleggerskoepel constateert dat de communicatie tussen accountants en aandeelhouders en andere stakeholders de laatste jaren is verbeterd, mede dankzij de uitgebreide controleverklaring. De aangedragen punten zouden volgens Eumedion de waarde daarvan nog verder kunnen verhogen.

Speerpuntenbrief

Eumedion heeft deze week ook de jaarlijkse Speerpuntenbrief verstuurd aan Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. De beleggerskoepel moedigt ondernemingen aan om hun bestaande duurzaamheidsdoelstellingen en hun KPI-raamwerk af te stemmen op die Duurzame Ontwikkelingsdoelen waar zij het verschil kunnen maken. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen ('Sustainable Development Goals') werden in 2015 door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties vastgesteld. De zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen, waaronder het uitbannen van (extreme) armoede en honger en het aanpakken van klimaatverandering, moeten in 2030 zijn gerealiseerd.

Het tweede Eumedion-speerpunt voor 2018 heeft betrekking op de kansen en de risico's van technologische veranderingen voor het verdienmodel, de strategie en de stakeholders van de onderneming. Ook op dit terrein vraagt Eumedion de ondernemingen hierover te rapporteren en te verzekeren dat binnen het bestuur en de raad van commissarissen voldoende expertise aanwezig is om tijdig in te spelen op technologische innovaties.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.