Nieuws

Nieuw Accountantsprotocol 2017 voor woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft een nieuwe 2017-versie van het accountantsprotocol gepubliceerd. De richtlijn voor de controle van jaarrekeningen van corporaties verschijnt dit jaar eerder dan gebruikelijk. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn gering.

Het accountantsprotocol voor de controle over verslagjaar 2017 is ruim drie maanden eerder gepubliceerd dan in voorgaande jaren. De vereniging van woningcorporaties Aedes ziet dat als een "zeer goede ontwikkeling", maar zou graag zien dat het protocol in de toekomst nog eerder wordt uitgebracht, bij voorkeur voor 1 juli. Het zou dan eventueel om een voorlopig protocol kunnen gaan.

De wijzigingen ten opzichte van het accountantsprotocol 2016 zijn beperkt, dankzij eveneens beperkte wijzigingen in de wet- en regelgeving en de dVi over verslagjaar 2017. Waar mogelijk zijn controlewerkzaamheden verlicht. Zo is het aantal onderdelen in rubriek C waarbij assurance wordt gevraagd, teruggebracht van 22 naar 17. Ook is de rapporteringstolerantie in het gehele accountantsprotocol komen te vervallen, met uitzondering van drie onderdelen.

Met ingang van verslagjaar 2017 zijn de modellen van de controleverklaring en de assurance-rapporten niet meer opgenomen in het accountantsprotocol, maar worden die gepubliceerd op de website van de NBA.

Na toetsing heeft de werkgroep Controleprotocollen (COPRO) van de NBA het accountantsprotocol over verslagjaar 2017 gekwalificeerd als 'uitvoerbaar'. Het nieuwe protocol is op 25 oktober gepubliceerd op de website van BZK.

Handboek Marktwaardering

Vrijwel gelijktijdig heeft BZK ook een 2017-versie van het Handboek Marktwaardering voor woningcorporaties uitgebracht. De corporaties kunnen met behulp van dit handboek hun vastgoed in de jaarrekening waarderen, uitgaande van de marktwaarde in verhuurde staat.

Nieuw in deze editie is onder andere de toevoeging van standaardteksten voor noodzakelijke verklaringen over de marktontwikkeling, ten behoeve van de accountantscontrole. Ook bij de opstelling van dit handboek zijn COPRO en de Stuurgroep Woningcorporaties van de NBA betrokken geweest. 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.