Nieuws

Miedema negeert fiscale gevolgen en schendt zorgplicht

Een accountant van Miedema Accountants heeft een cliënt bij een aandelentransactie niet gewezen op de fiscale gevolgen en daardoor zijn zorgplicht geschonden. Dat heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gezegd.

De accountant raadt de aandeelhouder en bestuurder van SRI Industrie, Maran bv, in 2008 aan Hoora Watersport te kopen. De aanwinst blijkt een bleeder. Rabobank brengt Maran onder bij de afdeling bijzonder beheer en dringt aan op een kapitaalinjectie. NCM Broeders Beheer is bereid 550.000 euro te investeren in aandelen van SRI Vastgoed en een achtergestelde lening van 115.000 euro te verstrekken.

In juli 2011 levert Maran 20 procent van de aandelen in SRI Vastgoed aan NCM Broeders. Daardoor wordt echter de fiscale eenheid binnen de Maran/SRI-groep verbroken. In 2007 heeft SRI Industrie in 2007 een bedrijfspand overgedragen aan SRI Vastgoed. Door het verbreken van de fiscale eenheid merkt de fiscus de stille reserve in het overgedragen vastgoed aan als winst, een bedrag van anderhalf miljoen euro. Maran is hierover 365.000 euro vennootschapsbelasting verschuldigd. Deze fiscale boekwinst wordt in 2011 verrekend met (compensabele) verliezen over de jaren 2010 en 2011.

Maran stelt Miedema aansprakelijk voor de schade. De rechtbank vindt dat de accountant zijn zorgplicht heeft geschonden. Of dat tot schade heeft geleid en zo ja hoeveel moet te zijner tijd worden vastgesteld. De accountant gaat in hoger beroep. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigt het vonnis van de rechtbank.

Inhoud zorgplicht

De zorgvuldigheidsplicht houdt onder meer in dat een accountant zijn cliënt niet onnodig blootstelt aan voorzienbare en vermijdbare risico’s. Als hij zijn cliënt adviseert en begeleidt bij een transactie moet hij de cliënt in staat stellen goed geïnformeerd een beslissing te nemen. In hoeverre hij de cliënt daarbij moet waarschuwen voor een bepaald risico hangt af van de omstandigheden van het geval.

Een beroepsbeoefenaar hoeft volgens de Hoge Raad niet te wijzen op "geringe, evidente of al bekende risico's of op theoretische mogelijkheden".  Voor Maran waren de risico’s niet evident, bekend of gering.

De accountant kon wel voorzien dat de fiscale eenheid zou worden doorbroken door de levering van de aandelen. De accountant is in 2007 actief betrokken geweest bij de vestiging van de fiscale eenheid en bij de overdracht van het bedrijfspand aan SRI Industrie. Hij was ook betrokken bij de aandelentransactie met NCM Broeders. Hij beschikte dan ook over alle informatie om de gevolgen te overzien en hij was financieel adviseur bij alle transacties.

De accountant is dan ook tekortgeschoten in zijn zorgplicht door Maran niet te wijzen op de fiscale consequenties van de aandelentransactie. Ook het hof zegt nog niets over het oorzakelijk verband tussen de schending van de zorgplicht en (de hoogte van) de schade. Die wordt vastgesteld in een aparte procedure.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.