Nieuws

Beroepsfout EY leidde niet tot schade Koops Furness

EY is niet aansprakelijk voor de schade die twee aandeelhouders van het failliete autobedrijf Koops Furness hebben geleden. Dat de accountant van EY kort voor het faillissement een goedkeurende verklaring heeft afgegeven, is niet de oorzaak van de schade, zegt de Rechtbank Overijssel.

Lex van Almelo

Op basis van de goedkeurende verklaring van EY zeggen de twee aandeelhouders, de Hoogeveense verzekeraar TVM en de Bunschoter vastgoedbaron PMK, een achtergestelde lening van zes miljoen euro te hebben verstrekt aan Koops Furness. Die investering zijn zij kwijtgeraakt door het faillissement van het Zwolse autobedrijf. TVM en PMK eisen een vergoeding van de schade door EY.

Beroepsfouten

Dat de accountant beroepsfouten heeft gemaakt, is duidelijk. De Accountantskamer legde de accountant in 2017 een berisping op. In hoger beroep maakte het College van Beroep voor het bedrijfsleven daar zelfs een tijdelijke doorhaling voor één maand van.

De Rechtbank Overijssel vat de beroepsfouten op grond van de tuchtrechtelijke beslissingen als volgt samen:

 • de controle is soms met onvoldoende diepgang uitgevoerd;
 • de verslaglegging in het dossier liet op onderdelen te wensen over;
 • de waarderingsgrondslag is niet overal goed omschreven;
 • op onderdelen is onvoldoende inzicht gegeven in de uitgevoerde controlewerkzaamheden;
 • de continuïteitsveronderstelling, die in het accountsverslag 2013 stond, werd niet gerechtvaardigd door de uitgevoerde controlewerkzaamheden.

Dat EY beroepsfouten heeft gemaakt bij de jaarrekening 2012 en het accountantsverslag 2013 betekent echter nog niet dat het kantoor civielrechtelijk aansprakelijk is tegenover TVM en PMK. “Bij de beoordeling van de civiele aansprakelijkheid worden andere maatstaven gehanteerd. Daar komt bij dat in een civiele procedure bewijsregels gelden”, zegt de rechtbank, verwijzend naar vaste rechtspraak.

Situatie bekend

Ook als je ervan uitgaat dat het accountantsverslag 2013 en de goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 2012 “een (min of meer) misleidend beeld” geven van de financiële situatie, kan de rechtbank de vordering van TVM en PMK niet toewijzen.

Het accountantsverslag 2013 was een intern document, met voorlopige bevindingen. Het was ook voor iedereen duidelijk dat de controle nog niet was afgerond toen het verslag werd gepresenteerd. Daar komt bij dat TVM en PMK ook zonder het accountantsverslag “zeer wel op de hoogte waren van de financiële situatie”. De bestuurders van TVM en PMK werden elke maand of kwartaal in de raad van commissarissen van Koops Furness voorzien van “zogenaamde bankensets” met actuele financiële informatie. EY hoefde bij het uitbrengen van het accountantsverslag niet te voorzien dat TVM en PMK een belangrijke investeringsbeslissing zouden baseren op het accountantsverslag 2013.

De rechtbank merkt verder op dat TVM en PMK tussen de presentatie van het accountantsverslag op 8 april 2014 en hun investeringsbeslissing geen enkel contact hebben gezocht met EY om de ontwikkelingen binnen Koops Furness te bespreken. Dat had om diverse redenen wel voor de hand gelegen. Zij hebben EY daardoor niet de kans geboden om:

 • de voorlopige bevindingen uit het accountantsverslag 2013 te duiden met het oog op de voorgenomen investeringsbeslissing;
 • TVM en PMK te waarschuwen om de mogelijke schade te voorkomen.

TVM en PMK kunnen EY daarom niet verwijten onvoldoende maatregelen te hebben getroffen om eventuele schade te voorkomen.

Niet veroorzaakt

Verder hebben TVM en PMK niet aangetoond dat EY hun schade heeft veroorzaakt, want door de volgende ontwikkelingen mochten TVM en PMK redelijkerwijs niet meer vertrouwen op de voorlopige bevindingen in het accountsverslag 2013:

 • na de presentatie van het accountsverslag kampte het bedrijf met nog grotere liquiditeitsproblemen;
 • het bankenconvenant werd gebroken;
 • het bedrijf werd onder bijzonder beheer geplaatst;
 • er werd ontdekt dat er een onjuiste ‘borrowing base’ was opgegeven;
 • de cfo werd op non-actief gesteld.

Omdat TVM en PMK desondanks geen navraag hebben gedaan bij EY kun je niet zeggen dat zij zich bij hun investeringsbeslissing in belangrijke mate hebben gebaseerd op het accountantsverslag 2013. Volgens de rechtbank hebben zij onder druk van een banken-ultimatum zonder overleg met de accountant en zonder zekerheden te bedingen zes miljoen euro gestort op de rekening van het bedrijf.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.