Nieuws

Verantwoordingsdag: Algemene Rekenkamer 'redelijk positief'

De Algemene Rekenkamer is redelijk positief over het Jaarverslag van het Rijk.

Er zijn dit jaar geen ernstige tekortkomingen geconstateerd, vorig jaar waren dat er nog drie. Er zijn zorgen over het personeelsbeleid van de overheid en de beveiliging en modernisering van de ICT.

Van de 36 onvolkomenheden die de Rekenkamer ziet, zijn er acht bij het ministerie van Financiën en negen in informatiebeveiliging. De aantallen vallen mee in vergelijking met begin deze eeuw. Zo werden er in 2003 nog meer dan honderd onvolkomenheden bij de ministeries gevonden.

Financiën

Bij Financiën gaat het volgens de Rekenkamer om problemen "van de top tot diep in de organisatie". Daarbij is de Belastingdienst een zorgenkindje. Alle onvolkomenheden hebben met deze dienst te maken. Daar gaat het niet goed met de ICT, personeelsbeleid en de moderniseringsplannen. Een vertrekregeling voor het personeel liep helemaal uit de hand.

De Rekenkamer waarschuwt ook dat een nieuw kabinet goed moet nadenken over de vernieuwing van het fiscale stelsel. Er moet goed gekeken of de Belastingdienst wel nieuwe maatregelen aan kan. "Er moet ruimte, tijd en geld voor zijn", aldus collegelid Francine Giskes.

Personeelsbeleid

Over het personeelsbeleid van het Rijk zijn er zorgen. Er is een hoge werkdruk, er zijn overschotten aan personeel, maar ook tekorten. Er missen IT'ers, financieel en inkoopdeskundigen. Daar komt nog bovenop dat bezuinigingen van kabinet-Rutte I en II nog negenduizend voltijdsbanen bij het Rijk moeten verdwijnen.

Informatiebeveiliging

Informatie bij de overheid is volgens de Rekenkamer niet in alle gevallen goed beveiligd. De Rekenkamer constateert bij acht ministeries en de Tweede Kamer onvolkomenheden. "We moeten er op kunnen vertrouwen dat de systemen veilig zijn, dat niet zomaar bruggen en sluizen opengaan", zei president Arno Visser van de Rekenkamer.

De ministeries en de Kamer houden zich niet aan afspraken die zijn gemaakt over de beveiliging. Ze zijn ook niet bij alle "kritieke systemen" geïmplementeerd. Visser vindt het "zorgelijk" dat drie ministeries deze tekortkomingen niet herkennen. Het gaat dan om Economische Zaken, Volksgezondheid en Defensie. Dit thema dient "chefsache" te worden, oordeelt de president.

Bron: ANP/Accountant

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.