Nieuws

NBA publiceert green paper over auditkwaliteit

De NBA Stuurgroep Publiek Belang heeft een green paper over 'De definitie van Audit Kwaliteit' gepubliceerd. Het document dient als startpunt voor het gesprek en de consultatie hierover met accountants en stakeholders. De publicatie is op 7 juni 2017 gepresenteerd bij de start van de tweede internationale conferentie van de Foundation for Auditing Research (FAR). Audit quality staat tijdens dat congres centraal.

De green paper moet op basis van de uitkomsten van gesprek en open consultatie resulteren in een white paper Audit Kwaliteit. Dat zal in 2018 leiden tot een gezamenlijk beleidsstandpunt van kantoren en beroepsorganisatie over wat de accountancysector onder auditkwaliteit verstaat. Ook moet het richting geven aan verdere acties ter bewustwording, inrichting, uitvoering en borging van kwalitatief hoogwaardige audits. 

Inhoud

De Monitoring Commissie Accountancy (MCA) schrijft in haar rapport uit 2016 dat het "voor velen onduidelijk is wat precies onder het kwaliteitsbegrip dient te worden verstaan". Duidelijkheid hierover lijkt een logisch en onmisbaar startpunt om een kwaliteitsambitie te kunnen formuleren en daar uitvoering aan te kunnen geven. Tegen die achtergrond heeft de stuurgroep de green paper opgesteld.

De publicatie geeft nog geen eenduidige definitie van audit kwaliteit, maar behandelt onder andere het multi-stakeholder perspectief, een nadere uitwerking van het kwaliteitsbegrip en suggesties voor praktische toepassing van het kwaliteitsmodel. 

Consultatie

De stuurgroep geeft aan reacties van accountants en andere belanghebbenden te verwelkomen en vraagt vooral om reflectie op de volgende onderwerpen:

  1. Verwerking van het publiek belang-perspectief in de gegeven definitie van auditkwaliteit.
  2. Bijdrage aan inhoudelijk en eenduidig kwaliteitsbegrip voor beroepsbeoefenaren in de auditpraktijk.
  3. Bijdrage aan maatschappelijk begrip over auditkwaliteit.
  4. Status en positionering van de (internationale) beroepsstandaarden als instrument voor het realiseren van auditkwaliteit.
  5. Praktische toepassing van het kwaliteitsmodel en uitgangspunt voor verdere acties ter bewustwording, inrichting, uitvoering en borging van kwalitatief hoogwaardige audits.

Reacties

Reacties kunnen tot 1 oktober 2017 ingezonden worden via consultatie@nba.nl. In september aanstaande organiseert de stuurgroep een rondetafelgesprek over de green paper met belanghebbenden bij de sector.

De stuurgroep Publiek Belang is een initiatief van oob-accountantsorganisaties, de werkgroep niet-oob, SRA en NBA samen en heeft als opdracht een Veranderagenda Audit op te stellen en uit te laten voeren.

Meer informatie over de green paper is te verkrijgen via Irene Kramer van de NBA op i.kramer@nba.nl.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.