Nieuws

Accountants en politici steggelen over controle onkosten Europarlementariërs

De rel over de bonnetjes van CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik is gesust. Wat nasmeult is de verwarring over accountantscontrole over uitgaven waarvoor geen verantwoordingsplicht bestaat.

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik van het CDA geeft toe aan de eis van haar partij om haar onkostenbesteding te laten controleren door een externe accountant. Het gaat om de belastingvrije onkostenvergoeding van 4.300 euro per maand die alle Europarlementariërs genieten. Over de besteding van dit bedrag hoeven de Europese volksvertegenwoordigers geen verantwoording af te leggen aan het Europees Parlement.

De bal kwam eind mei aan het rollen, toen de NOS na onderzoek ontdekte dat onduidelijk was waar Europarlementariërs hun onkostenvergoedingen voor uitgaven.

Controle geweigerd

Het CDA eist van haar Europarlementariërs dat zij de besteding van de onkosten laten controleren door een externe accountant. Een accountant van Abab voert deze controle uit. Schreijer-Pierik weigerde deze controle als enige van de CDA-fractie in het Europees Parlement. "Het gaat overigens om een assurance-opdracht, niet om een samenstelopdracht", zegt Bart van Meijl uit, penningmeester van het hoofdbestuur van het CDA. "De uiteindelijke accountantsverklaring is uitsluitend bedoeld voor het partijbestuur van het CDA."

"Het doel van de controleverplichting is dat wij een redelijk mate van zekerheid willen hebben over de soort onkosten die worden voldaan vanuit deze onkostenvergoeding", legt Van Meijl uit. "In theorie is het mogelijk om niets of heel weinig uit te geven, waarna er aan het eind van de zittingstermijn een saldo ontstaat dat Europarlementariërs voor eigen gebruik zouden kunnen aanwenden. Als er inderdaad zo'n saldo ontstaat, willen wij dat Europarlementariërs dit retourneren aan het Europees Parlement aan het eind van hun zittingstermijn. Gezien de toch hoge onkosten van Europarlementariërs heb ik dit nog niet meegemaakt."

Niet te controleren

Schreijer-Pieriks eigen accountant steunde haar weigering van een controle onomwonden. "Zelf zou ik een goedkeurende verklaring in elk geval weigeren", vertelde Herman Rupert van accountantskantoor Rupert Accountants & Fiscalisten tegen de regionale krant Tubantia. "De besteding van bijvoorbeeld representatiekosten is niet goed te controleren, en de functiescheiding ontbreekt: degene die beslist over de uitgave en die haar betaalt is dezelfde persoon."

Rupert wilde hiermee overigens geen kritiek leveren op zijn collega bij Abab die de overige vier CDA-Europarlementariërs controleert. "Ik weet niet hoe zij het hebben gedaan, ik heb hun werk en verklaring niet gezien." Inmiddels weigert Rupert de media verder te woord te staan.

Normatief kader

Volgens CDA-penningmeester Van Meijl is een onafhankelijke toets op de besteding van de onkostenvergoeding echter goed mogelijk. "Want er ligt een normatief kader onder op basis waarvan de controle wordt gedaan. Dit kader is in samenspraak met Europarlementariërs en een accountant opgesteld."

"We vragen een accountant om de controle uit te voeren op basis van een vooraf vastgesteld kader. Het is dus meer dan een samenstelopdracht. De accountantsverklaring wordt beschikbaar gesteld aan het partijbestuur van het CDA, die hiermee een redelijke mate van zekerheid heeft dat de onkostenvergoeding ook besteed is een kosten die passen binnen het afgesproken kader."

De berichtgeving in de media is voor het CDA aanleiding geweest om nog eens te gaan praten met accountants over de controle. "Daaruit komt naar voren dat het controlekader dat wij hebben gewoon goed is", zegt van Meijl. "Ik weet dat je vier verschillende visies krijgt, als je hier vier verschillende accountants gaat vragen over de validiteit van zo'n kader. Maar ons kader voldoet aan Standaard 3000 over assurance. Het biedt duidelijkheid over de uitgaven die volgens ons onder een redelijke onkostenvergoeding horen te vallen."

Een van de geraadpleegde accountants is de eerdergenoemde Herman Rupert, de huisaccountant van Schreijer-Pierik die aangaf dat een controle van uitgaven voor onkosten niet goed mogelijk was. "Ik hoor graag zijn visie, net als die van andere accountants, vooral als die gaan over het verbeteren van de controle."

Weigeren

Dat het CDA een punt maakt van deze controle, voert volgens Van Meijl mede terug op de sterke aandacht voor integriteit, transparantie en verantwoording van politici. Europarlementariërs zitten in de top van de politieke piramide, daarom vindt het CDA dat haar Europarlementariërs verantwoording aan de partij moeten afleggen, ook als daar geen overige regelgeving over bestaat. 

Ook andere Europarlementariërs weigeren om uit te leggen hoe zij de vaste onkostenvergoeding uitgeven. Bas Belder bijvoorbeeld, die namens de SGP in het Europees Parlement zit, weigert eveneens om een accountant naar zijn uitgaven te laten kijken, conform de richtlijnen van zijn partij. Het hoofdbestuur van de SGP wil hierover met hem in gesprek gaan.

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.