Nieuws

Onderzoek: betere aangiften met individueel horizontaal toezicht

De juistheid en volledigheid van aangiften verbetert door een individueel convenant horizontaal toezicht. Dit blijkt uit een onderzoek naar de effecten van individuele klantbehandeling die de Belastingdienst toepast bij grote ondernemingen. De conclusie van het rapport is dat individuele klantbehandeling en horizontaal toezicht een waardevolle vorm van toezicht op grote organisaties is.

Horizontaal toezicht is een onderdeel van de mix aan handhavingsinstrumenten van de Belastingdienst. Hierbij wordt vooral ingezet op het voortraject zodat dure controles achteraf minder vaak nodig zijn. Voor dit driejarig onderzoek zijn uit 9000 grote bedrijven aselect 350 ondernemingen gekozen.

De drie belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:

  • De fiscale naleving door grote organisaties is hoog.
  • Organisaties met een convenant horizontaal toezicht zijn transparanter en de fiscale beheersing is beter op orde.
  • Ondernemingen met een convenant leven hun fiscale verplichtingen op onderdelen van het aspect ‘juistheid en volledigheid van de aangiften’ beter na dan organisaties zonder convenant.

De reden waarom ondernemingen met een convenant hun fiscale verplichtingen beter naleven, hangt mogelijk samen met de specifieke afspraak in het convenant om relevante (fiscale) punten zo snel mogelijk aan de Belastingdienst voor te leggen dan wel met de werking van het convenant als psychologisch contract. Het onderzoek geeft daar echter geen uitsluitsel over.

Conclusie onderzoek

De conclusie is dat individuele klantbehandeling, en horizontaal toezicht als onderdeel daarvan, een waardevolle vorm van toezicht op grote organisaties is. De Belastingdienst lijkt via de werkrelatie organisaties te kunnen beïnvloeden.

De werkrelatie zorgt voor meer transparantie van organisaties over fiscale issues en een betere fiscale beheersing van de organisatie. Ook zorgt de werkrelatie voor meer bereidheid tot naleving. Deze samenhang is in lijn met de aannames in het beleid van individuele klantbehandeling.

Verdere ontwikkeling horizontaal toezicht

Met dit onderzoek geeft de Belastingdienst invulling aan de aanbeveling van de Commissie Horizontaal Toezicht om wetenschappelijk onderzoek te doen naar horizontaal toezicht. De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk voor verdere verbetering van het horizontaal toezicht.

» Rapport onderzoek Horizontaal Toezicht Grote Ondernemingen

(Bron: Ministerie van Financiën)

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.