Nieuws

Belastingdienst wil horizontaal toezicht ‘aanscherpen en verduidelijken’

De fiscus wil grote ondernemingen, waarmee afspraken zijn gemaakt in het kader van horizontaal toezicht, scherper gaan volgen. Hoe dat precies gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

Dat meldt het FD, dat verwijst naar een "bescheiden paragraaf" in het Jaarplan 2020 van de Belastingdienst. Daarin wordt aangekondigd dat de dienst de relatie met grotere ondernemingen gaat herzien.

Fiscalisten erkennen in de krant dat het huidige horizontaal toezicht niet altijd voldoende duidelijkheid geeft of bedrijven hun fiscale zaken goed op orde hebben. De Belastingdienst wil daarom het horizontaal toezicht "doorontwikkelen".

De twee bestaande vormen van horizontaal toezicht bieden grote ondernemingen ruimte voor het sluiten van individuele overeenkomsten met de fiscus. Daarnaast kunnen kleinere ondernemingen via hun accountant of fiscalist deelnemen aan het horizontaal toezicht. Daarvoor sluit de Belastingdienst convenanten met zulke intermediairs.

Gemoderniseerd en aangescherpt

Het Jaarplan 2020 van de dienst gaat uit van drie categorieën grote bedrijven. Voor de circa honderd grootste en meest complexe bedrijven worden bestaande convenanten vervangen door individuele toezichtplannen. Andere grote bedrijven krijgen een "gemoderniseerd en aangescherpt convenant". De derde groep grotere ondernemingen daaronder (circa duizend) krijgt geen individuele overeenkomst meer, maar moet voor horizontaal toezicht een beroep doen op de intermediair.  

De fiscalisten noemen het eenzijdig opzeggen van de bestaande afspraken door de fiscus in het FD "niet de meest nette manier om een overeenkomst op te zeggen".

Het ministerie van Financiën spreekt van het "aanscherpen en verduidelijken" van de huidige werkwijze. De aanpassingen worden volgens het ministerie doorgevoerd over een periode van vijf jaar en in overleg met beroepsorganisaties zoals de NOB.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.