Nieuws

Tijdelijke commissie NVKS ingesteld

Per 1 januari 2018 moeten alle accountantspraktijken voldoen aan de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS). Op dit moment komen bij de NBA-helpdesk diverse vragen binnen over de wijze van implementatie van de NVKS. Met name kleinere praktijken blijken behoefte te hebben aan verduidelijking van deze regelgeving.

Naar aanleiding hiervan heeft het Adviescollege Beroepsreglementering (ACB) op verzoek van de Commissie MKB ingestemd met het instellen van een tijdelijke commissie. Deze onderzoekt of en zo ja hoe de NVKS verduidelijkt kan worden. Het voornemen is om vóór 1 november aanstaande te rapporteren. Naar aanleiding van deze rapportage zal het ACB bepalen of er een aparte handreiking NVKS wenselijk is of dat de toelichting op de NVKS aangepast moet worden.

De tijdelijke commissie bestaat uit:

  • Carel Verdiesen (ACB)
  • Brenda Thalens (Raad van Toezicht)
  • Bert Willems (LOA)
  • Jan Rijken (Commissie MKB)

De commissie wordt vanuit de NBA ondersteund door Lonneke van Ierland. l.vanierland@nba.nl tel. 020-3010415.

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang vier keer per week (maandag, woensdag, donderdag en vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox..