Nieuws

PwC en arc-net zetten blockchain in tegen voedselfraude

PwC gaat een samenwerkingsverband aan met de Noord-Ierse technologie start-up arc-net, specifiek gericht op het vergroten van het vertrouwen in de voedselindustrie door toepassing van blockchain-technologie.

Voedselschandalen zorgen wereldwijd voor een schade van naar schatting 30 tot 40 miljard dollar. PwC voorspelt dat de groeiende wereldbevolking fraude in de hand zal werken. In 2050 is 70 procent meer voedsel nodig. Als grondstoffen schaarser worden, wordt de prikkel om te frauderen groter, omdat er meer economisch gewin is.

Certificeringsprogramma's

Europa kent volgens PwC een woud aan certificeringsprogramma’s om de oprukkende voedselfraude te bestrijden. "Vaak zijn deze ook nog gekoppeld aan consumentenkeurmerken. De jaarlijkse kosten voor deze programma’s zijn enorm. Voor een (internationale) voedselproducent kan dit oplopen tot tientallen miljoenen euro per jaar - terwijl de toegevoegde waarde beperkt is. Dat blijkt ook weer uit het recente eierenschandaal."

Het probleem is volgens PwC dat bedrijven in grote lijnen weten wat hun directe leveranciers doen, maar dat ze vaak geen idee hebben wat er daarvoor in de keten gebeurt. "Om het vertrouwen van consumenten terug te winnen wordt het de hoogste tijd dat de voedselindustrie nieuwe technologieën zoals blockchain gaat omarmen."

Grip op de keten

Anders dan het huidige certificeringssystemen gaat een op blockchain gebaseerd systeem volgens PwC niet uit van 'vertrouwen'. "Integendeel, het omarmt juist 'wantrouwen'. Dat klinkt gek, maar vormt juist de kracht. De controle in het register geschiedt niet door een centrale instantie, maar via een netwerk van gebruikers in een blockchain. Pas als een transactie, inclusief relevante gegevens over kwaliteit, tijden en eigenaren, door het netwerk als betrouwbaar wordt bestempeld, wordt deze uitgevoerd. Het overzicht van transacties dat hierdoor ontstaat, creëert het onderlinge vertrouwen. Iedere deelnemer in het netwerk bezit een volledige kopie van de blockchain. De reis die een voedingsmiddel aflegt, wordt daarmee transparant gemaakt - van boer tot bord. Wij noemen dit trust by design."

PwC en arc-net hebben gezamenlijk een blockchain-platform ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van het unieke DNA-profiel van een dier, bijvoorbeeld een varken. Het DNA-profiel van elk varken in binnen een bepaalde keten wordt op het blockchain-platform geplaatst en daarmee wordt het varken 'gedigitaliseerd' (zie schema). Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van intelligente oorlabels, GPS tracking en tracing en vingerafdruktechnologie. Daarnaast worden de spelregels vastgelegd in een speciaal protocol en wordt er uitsluitend gebruikgemaakt van vooraf toegelaten partijen in de gehele keten.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.