Nieuws

Fiscus worstelt met ICT-problemen en personeelskrapte

In 2019 ligt de focus bij de Belastingdienst op een 'vernieuwingsoperatie' die onder meer capaciteitsproblemen en de verouderde ICT-infrastructuur moet aanpakken.

Dat staat in het Jaarplan 2019 van de Belastingdienst. De fiscus meldt dat gewenste verbeteringen op het gebied van personeel, ICT en sturing en beheersing niet in 2019 klaar zullen zijn. "Het gaat hier om een meerjarig traject." Het Jaarplan 2019 betreft het eerste jaarplan 'nieuwe stijl', waarmee de Belastingdienst haar activiteiten toegankelijker wil maken voor een groot publiek.

Problemen

De Belastingdienst zegt voor de opgave te staan om de continuïteit te borgen en tegelijkertijd beheerst te vernieuwen, maar in 2018 veel problemen te hebben gehad bij het doorvoeren van verbeteringen. "Door beheerst te vernieuwen willen we onze uitvoering en ons toezicht structureel verbeteren. Helaas hebben zich in 2018 meerdere problemen voorgedaan. Momenteel staat bijvoorbeeld de dienstverlening door de BelastingTelefoon onder grote druk en kunnen we de stroom aan bezwaren niet binnen de afgesproken normen afhandelen", aldus de fiscus.

De Belastingdienst heeft door de krappe arbeidsmarkt en een uit de hand gelopen vertrekregeling moeite om het personeelsbestand kwantitatief en kwalitatief op peil te houden. Er is veel behoefte aan accountants, fiscalisten, ICT'ers en data-analisten. "De werving gebeurt in een krappe arbeidsmarkt waar in de categorieën medewerkers die we zoeken, schaarste bestaat. De nieuwe medewerkers zullen bovendien niet direct inzetbaar zijn: we moeten hen opleiden en begeleiden in hun nieuwe functie. Het inwerken vergt tevens tijd van de zittende medewerkers, tijd die zij niet aan het primaire proces kunnen besteden. Dit is een investering waarbij de kost voor de baat uitgaat", aldus de fiscus.

ICT

Daarnaast is de ICT sterk verouderd, wat beperkingen meebrengt ten aanzien van de realisatie van de gewenste automatisering en digitalisering van de werkprocessen. "Implementatie van nieuwe wetgeving, borging van de continuïteit en vernieuwingsprojecten vechten om de voorrang waar het de beschikbare ICT-capaciteit betreft."

De Belastingdienst start in 2019 een "doorlichting" van de huidige ICT-organisatie. Het doel is om inzichten te verkrijgen die bijdragen aan "een structurele verbetering van de kwaliteit van de ICT-organisatie". De doorlichting start in de eerste maanden van 2019 en zal naar verwachting drie tot zes maanden duren.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.