Nieuws

Hoekstra stelt commissie in voor verbetering wettelijke controles

Minister Wopke Hoekstra van Financiën stelt een 'Commissie toekomst accountancysector' in, die gaat onderzoeken hoe de kwaliteit van wettelijke controles door accountants kan worden verbeterd. De commissie kijkt daarbij ook naar mogelijke ingrepen in de structuur en de verdienmodellen van accountantsorganisaties.

Aanleiding voor de instelling van de commissie zijn diverse onderzoeken waaruit volgens het ministerie blijkt dat de sector zelf onvoldoende voortgang boekt bij de noodzakelijke verbeteringen rondom de controles van jaarrekeningen.

In een brief aan de Tweede Kamer meldt Hoekstra dat hij de commissie vraagt ook te kijken naar het audit only-model (waarbij controle- en advieswerkzaamheden van accountantsorganisaties worden gescheiden) en naar andere fundamentele wijzigingen in de structuur van accountantsorganisaties.

AFM-rapport

Hoekstra verwijst in zijn Kamerbrief naar een nieuw rapport van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het dit voorjaar verschenen verslag van de Monitoringcommissie Accountancy (MCA).

Volgens de MCA is de sector nog te defensief als het gaat over structuurmodellen. De AFM constateert in haar rapport dat er aanwijzingen zijn dat de langzame verandersnelheid besloten ligt in de structuur van de sector. Zo werken vraag en aanbod onvoldoende en is er sprake van mogelijk schadelijke prikkels door het verdien-, partner- en bedrijfsmodel binnen de accountantsorganisaties.

De rapporten van de AFM en van de monitoringcommissie baren minister Hoekstra zorgen, omdat het er op lijkt dat de sector de complexiteit van het verbeterproces onderschat en nog onvoldoende bereid is te kijken naar fundamentele veranderingen. “Een goed functionerende accountancysector is van groot belang voor de maatschappij. Investeerders, beleggers en toezichthouders moeten er van op aan kunnen dat het oordeel van een accountant deugdelijk is”, aldus de minister.

Net als de AFM realiseert ook Hoekstra zich dat het verandertraject dat de sector in 2014 insloeg tijd kost. Tegelijk sluit hij niet uit dat fundamenteler ingrijpen nodig kan zijn. Eenvoudig is dat overigens niet, erkent het ministerie, omdat accountantsorganisaties opereren in een internationaal speelveld en vallen onder een Europees juridisch kader.

» NBA: instelling MinFin-commissie 'belangrijke stap vooruit'
» Lees de speech van minister Hoekstra op de Accountantsdag 2018

» Video van de speech van de minister van Financiën Wopke Hoekstra

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.