Nieuws

Kennisgroep Accounttech gaat 'technologielandschap' in kaart brengen

De nieuwe kennisgroep 'Accounttech' van de NBA is samen met een groep experts begonnen om het 'technologielandschap' van het accountantsberoep in kaart te brengen. Ook wordt gewerkt aan een kalender voor komend jaar.

"Accountants zetten de nieuwste digitale technieken in voor het efficiënter uitvoeren van hun werkzaamheden." Dat stelt de Vernieuwingsagenda van de NBA, die dit voorjaar is gepresenteerd. Eerste vervolgactie is volgens het document de oprichting van een kennisgroep 'Accounttech' en het opstellen van een innovatie-agenda.

Trekkers van de nieuwe kennisgroep zijn NBA-projectleider Erik Kolthof en NBA-bestuurslid Jan Wietsma. Samen met een intern NBA-projectteam is een expertgroep geformeerd van hoogleraren, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, grote, kleine en middelgrote accountantskantoren en softwareleveranciers. Deze negentien experts zijn eind oktober voor het eerst bij elkaar gekomen, om het ‘relevante technologielandschap’ voor het accountantsberoep in kaart te brengen.

De experts zijn eensgezind over de noodzaak van kennisontwikkeling, kennistoepassing en kennisdelen binnen de beroepsgroep.  Een van de bevindingen tijdens de bijeenkomst was dat een aantal digitale ontwikkelingen in het bedrijfsleven al gemeengoed is, terwijl de mkb-accountant hier nog weinig van merkt.

Doelstellingen

Naast het in kaart brengen van de technologische stand van zaken wil de kennisgroep zich richten op het co-creëren van onderwijsprogramma's en handreikingen en richting geven aan permanente educatie. Ook wil zij een rol vervullen als 'onafhankelijk partner' bij het stimuleren van ontwikkelingen die bijdragen aan een betere uitoefening van het beroep; zowel openbaar, binnen het mkb, voor accountants in business, intern en bij de overheid. Bijvoorbeeld het verhogen van de kwaliteit van assurance met behulp van process mining, artificial intelligence (AI) en robotisering.

Via inzet van technieken als RGS en UBL wordt door de kennisgroep gemikt op 'lagere faal- en frictiekosten in de financiële verantwoordingsketen'. Daarnaast wil de kennisgroep bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe adviesdiensten voor accountants, zoals rondom big-data toepassingen, om hun rol als trusted advisor goed te kunnen invullen.

Discussiestuk

Het in kaart gebrachte technologielandschap voor het beroep wordt binnen enkele weken als 'discussie- en inspiratiestuk' gedeeld via de websites van de NBA. Ook werkt de projectgroep aan een Accounttech-kalender voor 2019.

Projectleider Accounttech is Erik Kolthof van de NBA (e.kolthof@nba.nl). Jan Wietsma is portefeuillehouder binnen het NBA-bestuur.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.