Nieuws

Leden Commissie Toekomst Accountancysector bekend

De minister van Financiën heeft de leden en de instellingsregeling van de Commissie Toekomst Accountancysector bekendgemaakt. De commissie bestaat uit prof. mr. Annetje Ottow, prof. dr. Elbert Dijkgraaf en drs. Marlies de Vries RA.

Ottow, hoogleraar Economisch publiekrecht aan de Universiteit Utrecht, wordt de voorzitter van de commissie. Dijkgraaf, hoogleraar Empirische economie van de publieke sector aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en De Vries, assistant professor Accounting, Auditing en Control aan de Nyenrode Business Universiteit, zullen als leden zitting nemen in de commissie. De commissie brengt uiterlijk 31 december 2019 haar advies uit.

De opdracht aan de commissie:

1. De commissie krijgt tot taak onderzoek te doen naar en te adviseren over de vraag hoe de kwaliteit van wettelijke controles duurzaam verbeterd kan worden, welke beleids- of wetswijzigingen daarvoor wenselijk zijn en of die wijzigingen juridisch haalbaar zijn. 

2. De beleids- of wetswijzigingen waarover de commissie adviseert, omvatten:
a. de mogelijkheden tot optimalisatie van de huidige structuur van de accountancysector;
b. wijzigingen van de structuur van de accountancysector die in het maatschappelijk debat reeds zijn geagendeerd, waaronder afzondering van de wettelijke controlepraktijk, controle van publieke instellingen van overheidswege en het beleggen van de benoeming van de externe accountant bij een onafhankelijke derde partij.

3. De commissie betrekt bij haar advisering ten minste:
a. de bevindingen van de Autoriteit Financiële Markten, opgenomen in het rapport “Kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector”;
b. de internationale context van de accountancysector, waaronder de marktstructuur en het Europese juridische kader en de vraag of eventuele beleids- of wetswijzigingen binnen dit kader op nationaal dan wel op Europees niveau juridisch haalbaar zijn;
c. de positieve en negatieve effecten van eventuele beleids- of wetswijzigingen; en
d. de proportionaliteit van de maatregelen voor de accountancysector en de publieke en private controlecliënten.

 

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.