Nieuws

NBA publiceert consultaties NOCLAR

De NBA heeft drie consultaties gepubliceerd die te maken hebben met niet-naleving van wet- en regelgeving (NOCLAR) en de uitwerking op de Standaarden van de NV COS.

De NBA introduceert de Nadere voorschriften NOCLAR, waarbij NOCLAR staat voor Non-Compliance with Laws and Regulations, met de slogan 'Accountants kijken niet weg!'. "Het geeft aan wat van accountants wordt verwacht en hoe zij moeten handelen als bij hun eigen organisatie of cliënt wet- en regelgeving niet wordt nageleefd, mogelijk niet wordt nageleefd of dreigt niet te worden nageleefd. Op het gebied van fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving verwacht de maatschappij een duidelijke rol van de accountant", aldus de NBA.

De drie consultaties gaan over de volgende onderwerpen:

  • Ontwerp-Nadere voorschriften NOCLAR (NV NOCLAR);
  • Standaarden in de NV COS die worden aangepast als gevolg van de NV NOCLAR (exclusief Standaard 4410);
  • Standaard 4410 'Samenstellingsopdrachten' en NBA-handreiking 1136 'Standaard 4410 inzake samenstellingsopdrachten'.

NV NOCLAR

De NV NOCLAR werkt wat er in de VGBA staat verder uit. Accountants moeten volgens de VGBA al actie ondernemen wanneer zij een overtreding van wet- en regelgeving constateren. De NV NOCLAR geeft volgens de NBA duidelijker aan wat van accountants verwacht mag worden en bieden accountants en maatschappij "meer houvast". Het is een uitwerking van door de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) vastgestelde regelgeving met als titel 'Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations' (NOCLAR). In juli 2016 is de Code of Ethics hiermee uitgebreid.

Standaarden in de NV COS

De International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) heeft ISA 250 'Het in aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële overzichten' aangepast om de IESBA Code of Ethics (die is uitgebreid met NOCLAR) en ISA 250 op elkaar aan te laten sluiten. Er zijn ook wijzigingen in andere standaarden van de IAASB doorgevoerd uit consistentie-oogpunt en om ervoor te zorgen dat deze Standaarden ook aansluiten op de IESBA Code. De herziene ISA 250 en de wijzigingen in andere standaarden van de IAASB zijn vertaald en liggen nu voor ter consultatie. Deze worden uiteindelijk opgenomen in de nieuwe versie van de NV COS.

Standaard 4410 en Handreiking 1136

Standaard 4410 en NBA-handreiking 1136 worden apart geconsulteerd. NBA: "Dit omdat Standaard 4410 een belangrijke standaard is voor accountants in de mkb-praktijk en sprake is van meerdere wijzigingen. In zowel Standaard 4410 als NBA-handreiking 1136 zijn aanpassingen nodig door de beoogde inwerkingtreding van de NV NOCLAR. Daarnaast zijn gelijktijdig een aantal andere aanpassingen aangebracht."

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.