Nieuws

Onderzoek EY naar Lotto-directeur Aruba eenzijdig

EY moet vermoedelijk opdraaien voor de schade van de Arubaanse Lotto-directeur. Deze werd zonder ontslagvergoeding ontslagen op basis van een onzorgvuldig persoonsgericht onderzoek zonder voldoende wederhoor. Dat zegt het Antilliaanse Hof van Justitie.

Lex van Almelo

De algemeen directeur van de Stichting ‘Fundacion Lotto pa Deporte’ (Lotto) werd begin 2010 op non-actief gesteld. Het bestuur van de stichting gaf de maatschap Ernst & Young Aruba de opdracht om vermeende onregelmatigheden te onderzoeken.

De directeur werd op basis van het EY-rapport ontslagen zonder gouden handdruk. Hij schakelde een andere accountant in om het werk van EY onder de loep te nemen. Daarna claimde hij een schadevergoeding, omdat het rapport onzorgvuldig zou zijn.

In de civiele procedure over het rapport en de werkwijze van EY krijgt de directeur in hoger beroep gelijk. Volgens het Gemeenschappelijk Hof van Justitie voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben de onderzoekers onvoldoende wederhoor toegepast. Mede daardoor bevat het soms eenzijdige en niet-objectieve rapport nogal wat onjuistheden en onduidelijkheden die in het nadeel uitvallen van de algemeen directeur. Het hof vindt het rapport daarom onrechtmatig.

Het hof baseert zich bij zijn oordeel onder meer op de Gedragsrichtlijn Persoonsgerichte onderzoeken van het NIVRA en de beginselen uit de VGBA. Die gedragsrichtlijn is weliswaar al lang en breed ingetrokken. Maar in de opdrachtbevestiging schreef EY dat de onderzoekers volgens deze richtlijn te werk zouden gaan.

Toesturen, niet overschrijven

De onderzoekers hebben gezondigd tegen de gedragsrichtlijn door – in samenspraak met het stichtingsbestuur – het conceptrapport van zeventig pagina’s exclusief bijlagen alleen maar ter inzage te geven aan de directeur. De reden daarvoor zou de geheimhoudingsplicht zijn. Het bestuur en EY wilden voorkomen dat de directeur zou lekken naar de media en zich opnieuw kritisch zou uitlaten over EY.

Volgens het hof hoeft een rapport niet foutloos te zijn en kunnen de onderzoekers in beginsel kiezen hoe zij het concept voor wederhoor voorleggen. Soms is ter inzage geven voldoende. Maar in dit geval hadden de onderzoekers het concept gezien de mogelijk ingrijpende gevolgen en aanbevelingen moeten toesturen. EY had de geheimhouding kunnen waarborgen door de verspreiding te beperken. Het kantoor nam de geheimhouding zelf overigens niet al te zwaar, meent het hof. De onderzoekers stonden de directeur namelijk wel toe sommige passages over te schrijven.

Het hof laat nog in het midden of het rapport de schade van de directeur heeft veroorzaakt en hoe hoog die schade is. Dat komt aan de orde in een aparte procedure.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.