Nieuws

'Aanzienlijke kwaliteitsslag SRA-kantoren'

De toetsingsresultaten van SRA-kantoren over 2017 laten op alle domeinen een sterke verbetering zien ten opzichte van 2016. Dat staat in het jaarverslag 2017 van de SRA-Reviewcommissie, dat vandaag wordt gepubliceerd.

Overall voldoet 83 procent van de regulier getoetste kantoren in 2017 aan wet- en regelgeving, een stijging van 16 procent ten opzichte van 2016. In het wettelijke controledomein voldoet 82 procent van de getoetste kantoren, het resultaat van een kwaliteitsslag die een aantal jaren geleden werd ingezet, aldus de commissie. In het domein samenstellen voldoet zelfs 92 procent van de getoetste SRA-kantoren in 2017 aan wet- en regelgeving. De kantoren die niet of op belangrijke onderdelen nog niet voldoen, worden opgevolgd door de SRA-Reviewcommissie.

Verbeterprogramma

Volgens Willem van Wijngaarden, voorzitter van de onafhankelijke SRA-Reviewcommissie, is de kwaliteitsverbetering resultante van een bewustwordingsproces bij de SRA-leden. "Wat we – in retrospect - op het wettelijke en vrijwillige controledomein kunnen constateren is dat SRA-kantoren tot 2014 best met kwaliteit aan de slag waren. De diepgang in de uitvoering van de wettelijke controle, bij processen en posten, kon echter veel beter. Dat constateerde ook de AFM met haar themaonderzoek in 2013 bij SRA-kantoren. Het SRA-bestuur besloot daarop tot een verplicht meet- en verbeterprogramma 'Samen Beter' bij haar leden met een Wta-vergunning, dat onze reviewers tot in 2018 hebben uitgevoerd."

Het programma Samen Beter leidde aanvankelijk tot discussie met kantoren, zegt Van Wijngaarden. De verplichte nulmeting leverde bijna zestig protesten op. "Maar al doende, in de opvolging van de kantooranalyse en verbeterplannen, zagen onze reviewers bij SRA-leden meer focus op en beleving bij kwaliteit ontstaan. Kantoren vroegen zelf om (dossier)mentoring." Daarnaast hebben SRA Vaktechniek en Educatie op basis van de toetsingsbevindingen nieuwe producten over bijvoorbeeld steekproeven en IT ontwikkeld.

'Intrinsieke motivatie'

Ook het rapport In het publiek belang en de doorvertaalde 53 maatregelen hebben volgens Van Wijngaarden bijgedragen aan het bewustwordingsproces bij SRA-kantoren. "Elk kantoor volgt natuurlijk de media. De impact van het rapport en maatregelen is echt wel ingedaald. Alle publiciteit over falende accountants heeft geleid tot selectie binnen kantoren van wie wel en wie niet geschikt is voor de uitvoering binnen het Wta-domein. Externe prikkels zijn inmiddels omgezet naar intrinsieke motivatie om het telkens beter te doen. En niet alleen op vaktechnisch niveau."

"We zien dat terug in de veranderde cultuur bij kantoren. De cultuur die wij als Reviewcommissie waarnemen binnen kantoren is niet meer gestoeld op een basis van: 'wij zijn het niet met jullie eens', maar kent veel meer het karakter: 'wat kunnen we nog meer doen?'. Dat levert ook discussies op, maar die gaan nu inhoudelijk ergens over."

Volgens Van Wijngaarden zal ook de cultuurscan daarbij geholpen hebben. 125 van de 187 vergunninghouders hebben inmiddels de SRA-cultuurscan gedaan. "We merken dat de kantoortop open staat voor verandering als de medewerkers zelf ook vragen om verbeteringen. Die medewerkers hebben immers de cultuurscan ingevuld."

Kantoorgrootte

De SRA-Reviewcommissie constateert dat de grootte van het kantoor geen rol speelt in de kwaliteitsverbeteringen. "In de media, en zelfs ook bij stakeholders, leeft nog wel eens het beeld dat kleinere kantoren met een Wta-vergunning vanwege hun omvang en aantal opdrachten, minder kwaliteit in het wettelijke controledomein kunnen leveren dan grotere kantoren. Binnen de SRA-populatie is deze aanname zeker niet van toepassing. Uitgesplitst naar aantal fte doen kleine kantoren (tot 25 fte) het relatief gezien zelfs beter dan middelgrote kantoren (26-100 fte)", aldus Van Wijngaarden.

Samenstellen

De sterke focus van de afgelopen jaren op het wettelijke controledomein door zowel de Reviewcommissie als de SRA-leden heeft invloed gehad op de resultaten van het domein samenstellen en overige opdrachten. "Laten we wel wezen, de beste mensen binnen de kantoren gingen naar de controleopdrachten. Samenstellen kreeg daardoor minder aandacht. Dat resulteerde bij diepere reviews op dit domein in 2015 en 2016 zelfs bij grotere kantoren tot onvoldoendes. Kantoren stelden dat overigens in self-assessments ook vast. Inmiddels selecteren kantoren ook in dit domein op wie wel en wie niet verklaringen mogen tekenen. Verbetering van de resultaten op het domein samenstellen is nu zichtbaar in 2017", aldus Van Wijngaarden.

'Hoopvolle cijfers'

Volgens SRA-voorzitter Paul Dinkgreve zijn de inspanningen die de SRA-leden verrichten om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren nu terug te zien in "betere, hoopvolle cijfers voor alle domeinen". "SRA-kantoren beseffen dat continu werken en investeren vanuit een intrinsieke motivatie van belang is voor een duurzame, voor zich sprekende kwaliteit van dienstverlening. En dat is van belang, niet alleen voor onze klanten in het mkb, maar ook als we ons als vereniging en als kantoren blijvend willen onderscheiden."

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.