Nieuws

Accountants waarschuwen vastgoedsector voor onvermijdelijk keerpunt

Vastgoedondernemingen moeten een goede langetermijnvisie en strategie hanteren, waarin ook rekening wordt gehouden met tegenvallers en negatieve scenario’s, want er is sinds het vorige dieptepunt van de markt niet veel veranderd.

Dat stelt de NBA in het tweede rapport over de vastgoedsector, met de titel Keerpunt nabij. Dit rapport verschijnt tegelijk met de vastgoedbeurs Provada, die deze week wordt gehouden in de RAI in Amsterdam.

Sinds het uitbrengen van het eerste rapport over de vastgoedsector 'Zeg waar het op staat' is er volgens de NBA veel veranderd: "Er is sprake van recordbeleggingen in vastgoed, huren en waardes stijgen, in bepaalde onderdelen van de sector is zelfs sprake van te weinig aanbod en ook de banken en andere financiers doen weer volop mee. Hoewel de vastgoedsector normaliter gekenmerkt wordt door een cyclische beweging van hoogte- en dieptepunten, doet de opgaande trend zich al enige jaren voort."

Gevaar

De NBA waarschuwt dat niet alle problemen in de sector zijn opgelost, wat gevaar oplevert wanneer de markt een keerpunt bereikt. "Er is nog steeds sprake van hoge transactiewaarden, een ondoorzichtige markt, grote financieringsrisico's, potentieel hoge rendementen en grote verliezen, forse geldstromen en subjectieve waarderingen met een grote mate van schattingsonzekerheid. Hierin is in vergelijking met 2011 slechts in beperkte mate verandering opgetreden."

Volgens de beroepsorganisatie doet de sector er goed aan om lering te trekken uit de vorige vastgoedcrisis en te zorgen voor voldoende vermogen. "Daarnaast verdienen nu innovatie en cybersecurity de aandacht in de sector, mede in het kader van wereldwijd gemaakte afspraken op het gebied van CO2-reductie en klimaat. De toenemende trend om zoveel mogelijk vastgoeddiensten aan derden uit te besteden heeft als effect dat hiermee ook het risico op mogelijke fraude stijgt."

Visie

In Nederland bestaat een tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen, vooral in de grote en middelgrote steden. Dit zorgt volgens de NBA voor excessief stijgende koop- en huurprijzen. "De markt raakt als het ware op slot. Dit effect wordt verstrekt doordat steeds meer vastgoedbeleggers zich op de woningmarkt begeven, aangetrokken door de stijgende prijzen. Wonen krijgt daardoor steeds meer de status van beleggen."

De NBA denkt dat irreële prijzen zullen verdampen zodra vraag en aanbod in evenwicht komen. "Vastgoedbeleggers, woningbezitters en financiers zullen hier nadelige gevolgen van ondervinden. Er ontstaat zo een dubbel beeld: het aanblijven van tekorten leidt tot behoud van het huidige prijsniveau, het oplossen ervan kan juist leiden tot (substantiële) waardedaling. Dit effect wordt versterkt zodra de rente gaat oplopen. De eerste signalen hiervan doen zich al voor."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.