Nieuws

'Behoefte aan uitspraken externe accountant over bestuurs- en bedrijfscultuur'

Commissarissen en directies willen dat de controlerend accountant vaker uitspraken doet over de bedrijfs- en bestuurscultuur en een bijdrage levert aan het fraudebewustzijn van de rvc.

Dat blijkt uit deel 3 van het jaarlijkse Grant Thornton commissarissen benchmarkonderzoek. Ook directies willen dat de accountant een bijdrage levert aan het fraudebewustzijn van de rvc. Daarnaast willen directies dat de accountant vaker uitspraken doet naar de rvc over de bestuurscultuur (tone at the top). De wens bij commissarissen voor een verbetering van uitspraken over de bedrijfscultuur kan volgens het onderzoek wel eens het gevolg zijn van de aandacht voor dit onderwerp in de Corporate Governance Code, die in 2016 is herzien door de Commissie Van Manen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat commissarissen het zeer belangrijk vinden dat de accountant het businessmodel van het bedrijf goed begrijpt. "Ook dient de controlerend accountant vooral te worden geselecteerd op basis van de kwaliteit van de accountantscontrole en niet op basis van prijs. Over het algemeen zijn commissarissen van mening dat dit ook zo is. Directies, evenwel, vinden dat de externe accountant nog wel wat meer begrip mag krijgen van de organisatie, maar vooral dat er veel meer nadruk gelegd moet worden op kwaliteit dan op prijs. Dit kan een signaal zijn dat de auditcommissie in de ogen van de rvb soms een andere afweging maakt", aldus de onderzoekers.

Tijdsbeslag onderschat

Een andere uitkomst uit het onderzoek is dat commissarissen de hoeveelheid tijd die zij kwijt zijn aan een commissariaat zwaar onderschatten. Volgens de onderzoekers varieert het tijdsbeslag van het commissariaat (niet de voorzitter) op jaarbasis van gemiddeld 320 uur voor de profitsector tot gemiddeld 190 uur in de non-profitsector. Binnen de verschillende sectoren varieert dit soms fors. Bij een beursgenoteerd bedrijf is het totaal aantal uren 408 en bij een woningcorporatie bijvoorbeeld 210. Gemiddeld maken vergaderingen en de voorbereiding daarop veertig procent van de tijd uit, bijscholing dertig procent en bedrijfsbezoeken tien procent.

"Vooral de vergadertijd en voorbereiding daarop wordt door commissarissen onderschat. De uren voor bijscholing en permanente educatie worden in het algemeen zelfs zwaar onderschat. Gemiddeld taxeren wij dat deze laatste onderschatting op jaarbasis zo'n honderd tot 130 uur bedraagt. Pas bij drie commissariaten per persoon of meer treden schaalvoordelen op."

Vergoeding

Verder concluderen de onderzoekers dat er een substantieel gat zit tussen gewenste en huidige vergoeding van commissarissen, vooral bij de non-profitsector. "Dit betreft zeker de basisvergoedingen voor het lidmaatschap van de RvC. Deze moet met zestig procent omhoog voor de voorzitter en met 76 procent voor de gewone leden, vinden de benchmarks uit deze sector. Commissarissen en niet-commissarissen zijn het in grote lijnen eens dat de vergoeding van de rvc-leden op uur basis wat lager mag liggen dan die van de rvb-leden. Maar het verschil is nu te groot."

Een gelijke vergoeding begint volgens de onderzoekers bespreekbaar te worden, maar een hogere vergoeding wordt (nog) niet als wenselijk gezien. "Ook het verschil tussen de honorering van de voorzitter en een gewoon lid van de RvC mag kleiner."

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.