Nieuws

Rechtbank wijst schadeclaim Schiedamse clustermanager tegen BING af

Onderzoeksbureau BING hoeft voormalig clustermanager Hans Boet van de gemeente Schiedam geen schadevergoeding te betalen, zegt de Rechtbank Midden-Nederland. Als het BING-rapport al onrechtmatig was tegenover Boet, dan was het in ieder geval niet de oorzaak van diens ontslagschade.

Lex van Almelo

De in 2012 ontslagen Boet probeerde zijn schade al eerder vergoed te krijgen via een kort geding. De Rechtbank en het Gerechtshof wezen zijn verzoek om een voorschot toen af. In de bodemprocedure schuift de Rechtbank Midden-Nederland de schadeclaim van € 832.557 ook terzijde. De uitspraak van 22 augustus jongstleden is nog niet gepubliceerd.  

De rechtbank laat in het midden of de uitlatingen, die BING-onderzoeker Jaap ten Wolde in het rapport over de misstanden bij de gemeente Schiedam deed over Boet, onrechtmatig waren. Merkwaardig genoeg zegt de Rechtbank dat Ten Wolde "in deze niet als registeraccountant is opgetreden, maar als onderzoeker in dienst van BING". Dat de onderzoeker tuchtrechtelijk een steek heeft laten vallen, betekent niet direct dat BING onrechtmatig heeft gehandeld. De civiele rechter en de tuchtrechter hanteren namelijk verschillende normen. 

Vrijwillig ontslag 

Wel of niet onrechtmatig, het BING-rapport was in ieder geval niet de oorzaak van de schade van Boet, omdat hij 

 • eerder heeft verklaard dat de gemeentesecretaris hem vertelde dat hij sowieso weg moest vanwege de angstcultuur;
 • hoe dan ook weg moest vanwege een reorganisatie waarbij alle clustermanagers zijn ontheven uit hun functie;
 • in oktober 2011 geen bezwaar maakte tegen zijn buitengewoon verlof;
 • een maand later instemde met verlenging van zijn buitengewoon verlof;
 • in november 2011 zelf voorstelde de mogelijkheden van een minnelijke ontslagregeling te onderzoeken;
 • het na onderhandelingen over een vertrekregeling eens werd over een vaststellingsovereenkomst, waarin geen (direct) verband wordt gelegd tussen het (eervol) ontslag en het BING-rapport;
 • instemde met zijn ontslag voordat een nader onderzoek naar onder andere zijn handelen was afgerond (dit onderzoek is uiteindelijk nooit gedaan). 

Niet verwijtbaar 

De rechtbank wijst op een recent vonnis van de Centrale Raad van Beroep. Volgens de rechtbank blijkt daaruit dat Boet verwijtbaar werkloos is geworden en dat Boet wist dat de bevindingen van BING op zichzelf niet voldoende waren voor een (straf)ontslag. Hij heeft toen meegewerkt aan een vertrekregeling, voordat een nader onderzoek naar zijn handelen werd ingesteld. De ontslagschade is dus niet het gevolg van het BING-rapport.

De conclusie van de Rechtbank dat Boet verwijtbaar werkloos is geworden, behoeft overigens nuancering. De Centrale Raad van Beroep zegt letterlijk "Dit alles tezamen maakt dat het betrokkene niet in overwegende mate kan worden verweten dat hij verwijtbaar werkloos is geworden." Met "dit alles" doelt de Centrale Raad op de situatie die was ontstaan na verschijning van het BING-rapport. 

De Centrale Raad van Beroep geeft echter ook aan dat de verhoudingen tussen Boet en zijn cluster waren verstoord en ambtenaren een gebrek aan vertrouwen in hem hadden. Ook daarom concludeert de Rechtbank Midden-Nederland dat het BING-rapport de ontslagschade niet heeft veroorzaakt. 

De uitspraak van de rechtbank komt Boet duur te staan. Hij moet de proceskosten van BING vergoeden: een bedrag € 10.079.

Update
De uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland is op 3 oktober 2018 gepubliceerd.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.