Nieuws

Schadeclaim tegen BING-accountant weer afgewezen

Een Schiedamse clustermanager, die naar aanleiding van een forensisch-accountantsonderzoek werd ontslagen, heeft ook in hoger beroep geen succes met zijn schadeclaim. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft het gevorderde voorschot afgewezen.

Lex van Almelo

BING onderzocht in 2011 het professioneel handelen van de burgemeester van Schiedam. Daarbij kwam ook een clustermanager Dienstverlening in beeld. De forensisch accountant schreef over hem onder meer dat hij bij de voorgenomen aanstelling van het afdelingshoofd Communicatie "onzorgvuldig" had gehandeld en in strijd "met de vereisten van goed ambtenaarschap".

De clustermanager diende een klacht in, die de Accountantskamer deels gegrond verklaarde. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven bevestigde de waarschuwing in hoger beroep. 

Geestelijke nood

De clustermanager diende een schadeclaim in tegen BING en de - inmiddels voormalig  - accountant. In afwachting van een oordeel over die claim, eiste hij alvast een voorschot, omdat de hypotheekverstrekker zijn huis wilde verkopen vanwege een betalingsachterstand. De clustermanager vorderde in kort geding een voorschot van vijf ton. 

Rechtbank Midden-Nederland wees zijn vorderingen af, omdat niet vaststond dat BING onrechtmatig heeft gehandeld tegenover hem. In hoger beroep bevestigt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dit kortgedingvonnis. 

De clustermanager meent dat hij een schade heeft geleden van ruim 1,1 miljoen euro, omdat zijn reputatie is geschaad door de zeer diffamerende en belastende uitlatingen in het rapport en omdat hij is ontslagen. Hoewel hij bij zijn "buitengewoon verlof" een ontslagvergoeding kreeg van 2,75 maal zijn brutojaarsalaris inclusief vakantie- en eindejaarsuitkering was de verkoop van zijn huis noodzakelijk.

Omdat het huis inmiddels onderhands is verkocht en de clustermanager een huurwoning bewoont, heeft hij geen spoedeisend belang meer bij een uitspraak in kort geding. Dat hij een spoedeisend belang heeft vanwege zijn "geestelijke nood" is volgens het hof niet aangetoond. Verder ziet het hof niet in hoe een geldbedrag die nood kan lenigen. Bovendien is hij de beroepsprocedure tegen het kortgedingvonnis begonnen in oktober 2015. Als hij destijds een bodemprocedure was begonnen over de schadevergoeding dan zou daarin al bijna een uitspraak zijn gedaan.

Dat de clustermanager geen bodemprocedure heeft aangespannen vanwege zijn geestelijke situatie en spankracht breekt hem nu op. Een kort geding leent zich namelijk niet voor nadere bewijsvoering. In dit kort geding heeft hij te weinig aangevoerd om het oorzakelijk verband tussen het rapport en de schade aan te tonen.

Dat het rapport zijn reputatie niet ten goede is gekomen, wil het hof nog wel aannemen. Maar vermoedelijk zou de clustermanager toch wel het veld hebben moeten ruimen, omdat de gemeenteraad naar aanleiding van het rapport 'schoon schip' wilde maken in de ambtelijke top. Een second opinion en een nader feitenonderzoek naar zijn gedrag gingen niet door, omdat de gesprekken over zijn ontslag waren geopend. De schade van 1,1 miljoen vloeit volgens het hof dan ook niet voort uit het BING-rapport.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.