Nieuws

Flynth zat mis met advies bedrijfsopvolging

Accountantskantoor Flynth is voor zestig procent aansprakelijk voor de schade die een fout bedrijfsopvolgingsadvies heeft veroorzaakt. De hoogte van de schade moet volgens de Rechtbank Gelderland nog worden vastgesteld.

Lex van Almelo 

Flynth is al veertig jaar de huisaccountant van een bouwbedrijf als de twee eigenaren het accountantskantoor vragen om advies over de bedrijfsopvolging. De eigenaren willen hun bedrijf overdragen aan hun twee zonen.

Het bedrijf staat er niet florissant voor en heeft in 2010 en 2011 tweemaal een verlies van zeven ton geleden bij een omzet van 23 respectievelijk 21 miljoen euro. De fiscaal jurist van Flynth, die het advies over de bedrijfsopvolging geeft, kijkt echter vooral naar het eigen vermogen van het bouwbedrijf, dat voornamelijk bestaat uit onbezwaard vastgoed.

De fiscalist stelt voor dat de eigenaren de aandelen van hun persoonlijke holdings via een "zusterafsplitsing" onderbrengen in twee nieuwe bv's. De aandelen van deze nieuwe bv's worden vervolgens geschonken aan de zonen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de faciliteiten van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). 

Vanwege de economische crisis lopen de liquiditeitstekorten bij het bedrijf op. De zonen vragen Rabobank om een extra krediet. De bank heeft het bouwbedrijf echter een paar jaar eerder al een extra krediet verleend en kort daarvoor onder toezicht geplaatst van de Afdeling Bijzonder Beheer. De bank wil alleen extra krediet verlenen als de twee zonen ieder voor 125.000 euro borg staan.

De zonen zeggen dat zij dat geld niet hebben. Omdat nieuw krediet uitblijft, vragen de zonen zelf het faillissement aan van het bedrijf. Zij ontslaan 85 personeelsleden.

De fiscus komt met een aanslag erfbelasting van in totaal negen ton. Nu het bedrijf failliet is, voldoet het namelijk niet aan de voorwaarde van de BOR dat de verkrijgers de onderneming tenminste vijf jaar lang moeten voortzetten. De fiscalist van Flint weet deze aanslag uiteindelijk in overleg met de Belastingdienst te reduceren tot nul.

De vaders hebben hun aandelen overgedragen aan de beheermaatschappij buiten de beschikbare premieregeling om. Als de Belastingdienst aankondigt met een ib-aanslag te komen wegens "vervreemdingsvoordeel AB" stellen de vaders, de zonen en de twee bv's samen Flynth aansprakelijk voor de schade.

Wijzen op risico faillissement

De Rechtbank Gelderland vindt dat de fiscalist tekort is geschoten in zijn advisering. Hij had de partijen erop moeten wijzen dat de faciliteiten van de BOR niet golden als het bedrijf binnen vijf jaar failliet zou gaan. Hij heeft ook te weinig oog gehad voor de slechte financiële situatie waarin het bedrijf verkeerde. De waarde van het vastgoed heeft hij overschat. In die tijd was bedrijfsvastgoed immers moeilijk te verkopen en bood het de bank ook geen zekerheid. 

Flynth hoeft echter niet op te draaien voor alle schade, omdat de bedrijfseigenaren boter op het hoofd hebben. Zij hebben het kantoor te lang niet geïnformeerd over de penibele financiële situatie. Zij hebben de accountant pas de avond vóór de faillissementsaanvraag ingelicht en er zo aan bijgedragen dat er geen juiste en weloverwogen keuze meer kon worden gemaakt. 

Volgens de rechtbank hadden de vaders en zonen moeten kiezen voor de borgstelling in plaats van de faillissementsaanvraag. Die keuze vindt de rechtbank "fataal", omdat een bedrijf met een balanstotaal van zo'n achttien miljoen euro en een groot eigen vermogen in één klap bijna niets meer waard was. De accountant heeft niet de kans gekregen zijn licht te laten schijnen over de vraag of het verstandig was om het eigen faillissement aan te vragen. De vaders en zonen hebben eigenmachtig een onlogische keuze gemaakt. Daarom moeten zij opdraaien voor veertig procent van de schade.

De hoogte van de schade wordt in een aparte procedure vastgesteld. 

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.