Nieuws

VEB wil dat accountant meer aandacht geeft aan fraude

Accountants moeten meer aandacht schenken aan het signaleren van frauderisico’s. Gespecialiseerde hulp van forensisch accountants is nodig bij de controle van de jaarrekening.

Dat schrijft de VEB in de accountantsbrief, de lijst met aandachts- en verbeterpunten die de beleggersvereniging jaarlijks naar grote accountantsorganisaties, beursfondsen en de NBA stuurt, in aanloop naar de jaarvergaderingen van beursgenoteerde ondernemingen.

Fraude, corruptie, belastingontduiking en (het faciliteren van) witwassen zorgen voor grote financiële- en reputatieschade bij ondernemingen, aldus de VEB. Voorkomen en bestrijden van fraude begint bij het signaleren van frauderisico’s. In dat proces moet de accountant een voorname rol spelen. Omdat veel controlerend accountants zichzelf niet voldoende in staat achten om frauderisico’s in een vroegtijdig stadium te signaleren, is gespecialiseerde hulp van forensische accountants nodig bij de controle van de jaarrekening.

Hogere controlekosten door het inschakelen van forensisch accountants vormen volgens de VEB geen steekhoudend argument voor beleggers. De gevolgen van het niet signaleren van fraude, een mogelijke uitkomst van een minder intensieve controleaanpak en uitvoering, blijken vele malen kostbaarder.

Schattingen

De VEB roept accountants ook op om beleggers meer zekerheid te verschaffen rondom inschattingen van het management van bedrijven. Schattingen zijn bijvoorbeeld aan de orde bij eerdere overnames, waarbij ondernemingen jaarlijks de boekwaarde rechtvaardigen op basis van de inschatting van verwachte winsten. Ook bij de bepaling van kosten uit schikkingen en rechtszaken, resultaten van langetermijncontracten of incourante voorraden spelen subjectieve waardebepalingen van het management een rol.

Vanaf eind dit jaar veranderen de regels voor accountants rondom het omgaan met schattingen van het management. In aanloop daarnaar roept de VEB accountants op om duidelijk te maken hoe zij schattingen in de jaarrekening hebben gecontroleerd.

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.