Nieuws

Brydon-rapport: 'Audit moet radicaal anders'

Audit en accountancy totaal gescheiden, professioneel-wantrouwend in plaats van professioneel-kritisch, forensische accountancy en fraude-opsporing als standaardonderdeel van de opleiding tot auditor, en alle salarissen en inkomsten van auditors en hun kantoren moeten openbaar worden.

Dat zijn de voornaamste adviezen uit de Brydon-review, een onderzoek door Sir Donald Brydon, onder meer voormalig hoofd van de London Stock Exchange en de Royal Mail, en huidig voorzitter van softwarebedrijf The Sage Group. Hij stelt voor om het Britse accountantsberoep radicaal te hervormen. "Het huidige controlekader bestaat uit een mozaïek van wetgeving en zelfregulering en formele en informele richtlijnen die gedurende een eeuw zijn ontwikkeld. Dit kader is niet langer in staat om aan de verwachtingen van de gebruikers van audits te voldoen. Audit moet dringend worden hervormd als we het vertrouwen in het bedrijfsleven willen verbeteren en de kansen willen vergroten voor het voorkomen van onnodige bedrijfsfaillissementen", aldus Brydon.

Volgens Brydon moet het publiek belang weer leidend worden en is het daarom essentieel dat audit anders wordt aangepakt. "Auditing is te belangrijk om te worden overgelaten aan een zijtak van een ander beroep: het zou een zelfstandig beroep moeten zijn, met zijn eigen bestuursprincipes, kwalificaties en standaarden. […] In een tijd waarin informatie overal is en internetgebruikers niet verplicht zijn om eerlijk te zijn, is het nog belangrijker geworden dat aandeelhouders en anderen kunnen vertrouwen op wat bestuurders communiceren. Auditors hebben een unieke positie, omdat ze alles kunnen zien wat er speelt in een bedrijf en zo kunnen beoordelen of dat vertrouwen verdiend is."

Definities

Brydon ziet auditor en accountant als twee aparte beroepen. "Accountants kunnen professionele auditors zijn, maar de definitie van een auditor moet opnieuw worden opgesteld, waardoor accountants niet langer de enige professionele auditors zijn. Om dat duidelijker te maken hebben de huidige auditors een nieuwe naam nodig, bijvoorbeeld 'financial statement auditors'."

De auditor moet zich volgens Brydon puur bezighouden met controle en moet een "duidelijk mandaat" krijgen om bedrijfsfraude op te sporen. Een professioneel-kritische instelling vindt hij voor de auditor niet ver genoeg gaan. Hij wil dat auditors "wantrouwen" hanteren en ook psychologische training krijgen om fraude sneller te kunnen ontdekken.

Transparanter

Daarnaast wil hij dat auditrapporten makkelijker leesbaar worden en dat auditors meer uitleg geven bij schattingen. Daarin ziet hij ook een rol weggelegd voor aandeelhouders, die volgens hem vaker contact moeten hebben met de auditors tijdens het controleproces, zodat zij tussentijds vragen kunnen stellen.

Brydon wil ook dat kantoren die oob's controleren een apart financial statement maken, waarin onder meer de winsten van de auditpraktijk, de salarissen en het aantal gewerkte uren van de auditors die bij een controle betrokken waren duidelijk worden weergegeven.

Joint audit

In zijn onderzoek geeft Brydon aan zich niet bezig te houden met de conclusies van de Competitions and Market Authority (CMA), die in haar rapport eerder aanbevelingen deed om de competitie op de auditmarkt te vergroten. Een van die aanbevelingen was het instellen van verplichte joint audits. Brydon zegt zich alleen te focussen op auditkwaliteit en -effectiviteit, maar gaat toch nog even kort in op die aanbeveling van de CMA, omdat hij ongevraagd veel negatieve feedback kreeg over die voorgestelde maatregel, van zowel accountants als bedrijven. "Het is mij niet duidelijk hoe joint audits de kwaliteit van audits kunnen verbeteren, behalve misschien op de lange termijn, hoewel dat zelfs niet zeker is", meent Brydon.

Toezichthouder

De Britse toezichthouder Financial Reporting Council (FRC), die in het kader van eerder aangekondigde maatregelen wordt omgedoopt tot Audit, Reporting and Governance Authority (ARGA), zegt tegen Economia het rapport aandachtig te bestuderen. "Veel van zijn aanbevelingen, indien aanvaard door de overheid, zullen aanzienlijke implicaties hebben voor de activiteiten en benodigdheden van de FRC. We hebben al een aantal aanbevelingen geïmplementeerd en verwachten te worden betrokken bij het implementeren van de bredere hervormingen van de Britse auditmarkt die de regering in gang heeft gezet."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.