Nieuws

Met accountantskantoren praat de Belastingdienst wel

Staatssecretaris Snel struikelde over miscommunicatie en een brute houding van de Belastingdienst. Maar accountantskantoren roemen de bereikbaarheid van de fiscus. Tot de vragen van de kantoren een laag dieper gaan.

Henk Vlaming

"Ik kan me voorstellen dat er het nodige verkeerd gaat in de communicatiekanalen van de Belastingdienst", zegt Roelof ten Broeke, register belastingadviseur bij Cramer Accountants.  "Maar daar heb ik als belastingadviseur geen last van. Veelvuldig maak ik gebruik van de Helpdesk Intermediairs, daar word je als adviseur te woord gestaan door deskundige medewerkers. Het komt nauwelijks voor dat belastingambtenaren een vraag niet kunnen beantwoorden. Hebben ze geen antwoord, dan noteren ze een terugbelverzoek, doorgaans word ik dan inderdaad teruggebeld."

Duidelijke antwoorden

Een rondje langs accountantskantoren leert dat de communicatie met de Belastingdienst vaak soepel verloopt. Bij de Helpdesk Intermediairs (de vroegere beconlijn) kan elke aangesloten belastingadviseur terecht met vragen. "Dan krijg ik vaak duidelijke antwoorden van specialisten", zegt Henk Toorman, accountant en belastingadviseur van het gelijknamige kantoor.

Ook Kit Tang, verantwoordelijk voor de aangiftepraktijk bij accountantskantoor BenT, roemt de toegankelijkheid van de fiscus. "Ik kan prima terecht bij de Helpdesk Intermediairs, ook al hoef ik daar niet vaak te zijn. Die informeert over het fiscale proces rond je klant: hoe het staat met de aangifte, of er belastingschuld is, dat soort informatie."

Een groot voordeel bij deze communicatie is dat adviseur en ambtenaar elkaar goed begrijpen. "Belastingadviseurs hoeven zij niets uit te leggen, die weten waar het over gaat", zegt Ten Broeke. Tenminste, zolang het over feiten en processen gaat. "Bijvoorbeeld een aanslag die nog niet is opgelegd, aanslagen uit het verleden of verrekening van btw. Vraag ik om duplicaten van aangiften, dan ontvang ik die keurig na een paar dagen."

Complexe vragen

Maar gaan de vragen verder dan feiten alleen, dan verandert de communicatie met de Belastingdienst. "Voor open vragen, standpunten uitwisselen of vooroverleg is de helpdesk niet de geëigende weg", zegt Ten Broeke. "Voor zulke vragen stuur ik een brief namens mijn klant. Dan volgt er een reactie van de Belastingdienst en kom ik in contact met een inhoudsdeskundige medewerker van de Belastingdienst."

Kit Tang van BenT stelt dat de Belastingdienst stroever communiceert naarmate de vragen complexer worden. "Sparren met een belastingambtenaar over een aangifte is er niet meer bij. Nu kun je een terugbelverzoek indienen, maar alleen over kwesties waarvan de toegezegde termijn is verstreken. Bijvoorbeeld over een ingediend bezwaarschrift waar je nog niets over hebt vernomen. Gaat het over de fiscale inhoud, dan kun je als belastingadviseur een vooroverleg aanvragen. Bijvoorbeeld over de consequenties van bepaalde beslissingen voor je klant. Vroeger was voor dit soort zaken het contact met de Belastingdienst gemakkelijker. Toen kon je bellen naar een bepaald kantoor, of vragen naar de belastingambtenaar die een specifiek dossier behandelde."

Een discussie met belastinginspecteurs valt bijna niet te voeren, merkt Henk Toorman. "Ik ervaar starheid. Zo wees de belastinginspecteur een monumentenaftrek af, een aftrekpost waar niets ongewoons aan is. Maar we moesten pakken papier opsturen met plannen en tekeningen, waarna de aftrekpost toch werd afgewezen. Teken je bezwaar aan, dan krijg je een brief waarin staat dat de beoordeling een half jaar of langer kan duren. Het bezwaar over die monumentenaftrek werd behandeld door een andere belastinginspecteur, die de aftrekpost meteen goedkeurde. Ik heb me afgevraagd hoe het zit met de begeleiding van belastingambtenaren."

Boekenonderzoek

Verder hoort Toorman weinig van de Belastingdienst, wat hem verbaast. "Boekenonderzoek bij klanten of kritische vragen heb ik al jaren niet meer gehad. Vroeger waren die frequenter. Op de Intermediair-dag hoorde ik dat de Belastingdienst tegenwoordig een risicogerichte aanpak volgt. Eerst vindt er een geautomatiseerde beoordeling plaats op afwijkingen in de aangifte, daarna volgt eventueel een handmatig traject. Voor sommige van mijn klanten zou ik daarom wel vragen verwachten”, aldus Toorman. “De definitieve aanslag van de Belastingdienst volgt in de meeste gevallen de ingediende aangifte, zonder dat er ooit vragen zijn gesteld. Dat scheelt natuurlijk gedoe, maar vreemd vind ik het wel."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.