Nieuws

Uitkomsten onderzoek naar algemeen directeur NBA

Het bestuur van de NBA publiceert vandaag de uitkomsten van het onderzoek naar het handelen van algemeen directeur Harm Mannak.

Het onafhankelijk onderzoek is uitgevoerd door advocatenkantoor Norton Rose Fulbright LLP in  Amsterdam (NRF).

Er moet worden vastgesteld dat de algemeen directeur het huidige bestuur op meerdere momenten niet, althans onvoldoende, heeft geïnformeerd of gewaarschuwd. Op de algemeen directeur rustte gezien de kwetsbare maatschappelijke positie van de algemeen directeur van de NBA - en de NBA zelf - een grote mate van eigen verantwoordelijkheid om passende belangenafwegingen te maken. Hierin is de algemeen directeur tekort geschoten. Ook is geconstateerd dat de algemeen directeur bij de verkenning naar zijn bezoldiging een voorstel heeft gedaan, waarvan het NBA-bestuur vindt dat dit niet past bij de zorgvuldigheid die een algemeen directeur van de NBA betaamt.

De uitkomsten van het onderzoek hebben het NBA-bestuur doen besluiten de samenwerking met de algemeen directeur te beëindigen.

Het bestuur constateert dat er ontegenzeggelijk ook aan de kant van het bestuur zaken zijn geweest die verbetering behoeven. Dus zal het bestuur ook zijn eigen functioneren tegen het licht houden. Het bestuur kondigt in dat kader meerdere acties aan.

Het bestuur hecht er aan te melden de hele gang van zaken bijzonder te betreuren. Het is zich terdege bewust van de wissel die dit getrokken heeft op alle betrokkenen en dat de gevolgen voor een ieder persoonlijk ingrijpend zijn.

De conclusies van het onderzoek evenals haar eigen reflectie staan in een schrijven van het bestuur, dat via onderstaande link te bereiken is.

Dit schrijven van het bestuur zal onderdeel zijn van de Algemene Ledenvergadering op 16 december 2019.    

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.