Nieuws

Wetsvoorstel voor personenvennootschap nieuwe stijl

Het kabinet wil de personenvennootschap aantrekkelijker maken. Minister Dekker (Rechtsbescherming) heeft daartoe een wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd. Duidelijke en eenvoudige regels moeten deze laagdrempelige rechtsvorm beter laten aansluiten bij de wensen van het handelsverkeer.

Er zijn in Nederland ongeveer 231 duizend personenvennootschappen: de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV). Vooral in het mkb, de agrarische sector en de dienstverlening wordt gebruik gemaakt van deze personenvennootschappen.

De huidige wet is sterk verouderd en beantwoordt onvoldoende aan de behoeften van ondernemers en beroepsbeoefenaren, aldus het ministerie van Justitie en Veiligheid in een persbericht. "Nu is het ingewikkeld voor nieuwe vennoten om toe te treden en houdt de vennootschap - zonder nadere afspraak - op te bestaan als een vennoot wil uittreden. Dit bemoeilijkt de mogelijkheden voor een bedrijf om te groeien of om het over te dragen. Bovendien is het voor degenen die met een personenvennootschap handelen vaak onduidelijk wie zij voor een schuld kunnen aanspreken en voor hoeveel."

Met de personenvennootschap nieuwe stijl moeten ondernemers en beroepsbeoefenaren flexibeler kunnen opereren in het handelsverkeer zonder dat zij extra juridisch advies hoeven in te winnen. Ook moet duidelijker worden wat de rechten en plichten van vennoten zijn en wanneer zij aansprakelijk zijn voor schulden. Verder wordt het mogelijk om bijvoorbeeld aanspraak op winst te verpanden. "Geldverstrekkers lopen dan minder risico en zullen sneller geneigd zijn financiering te verstrekken."

Twee rechtsvormen

Onder de personenvennootschap vallen in het wetsontwerp in plaats van drie nog maar twee rechtsvormen: namelijk de vennootschap en de commanditaire vennootschap. De maatschap en de vennootschap onder firma blijven qua naam bestaan, maar de verschillen verdwijnen. "Bijvoorbeeld als het gaat om de aansprakelijkheid. Waarom zouden maten van een advocatenmaatschap bij een huurschuld slechts voor gelijke delen aansprakelijk zijn en de vennoten van een schildersbedrijf voor het volledige bedrag? Het past beter bij de tijd als dat gelijk wordt getrokken. Straks zijn de vennoten voor het volledige bedrag aansprakelijk", aldus het ministerie.

Nieuw is ook dat bij een opdracht voor de vennootschap de aansprakelijkheid kan worden beperkt tot de vennoot aan wie de opdracht uitdrukkelijk is toevertrouwd. Het wetsvoorstel volgt op een eerder ontwerp dat door een werkgroep onder voorzitterschap van prof. M. van Olffen is uitgebracht.

» Internetconsultatie Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.