Nieuws

Kabinet versterkt economische weerbaarheid kennisintensief bedrijfsleven

Het kabinet introduceert twee hulpmiddelen om de economische weerbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven te versterken. Naast de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo), is ook een Ondernemersloket Economische Veiligheid gelanceerd.

Overnames, fusies en andere vormen van investeringen worden steeds vaker door staten ingezet om geopolitieke doelen te behalen. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de Nederlandse bedrijfsbelangen en nationale veiligheid beter beschermd moeten worden. Met het Ondernemersloket Economische Veiligheid en de Wet Vifo voert het kabinet dit verder uit.

Ondernemersloket

Het Ondernemersloket vormt een centraal aanspreekpunt voor ondernemers met vragen over economische veiligheidsrisico's. Het loket richt zich specifiek op het kennisintensieve mkb, inclusief startups en scale-ups. Ondernemers kunnen bij het loket terecht voor actuele informatie, kennis en advies over onder andere het opzetten van vestigingen in het buitenland, bescherming van intellectueel eigendom, en handel in technologie die geschikt is voor zowel civiele als militaire doeleinden (dual-use) of andere sensitieve technologie.

Volgens minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) gaat het loket "een groot verschil maken" bij het vergroten van de economische veiligheid voor ondernemers. "Als overheid willen we niet alleen waarschuwen voor gevaren, maar ondernemers ook helpen om daar iets tegen te doen. Het liefst zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk."

Het loket is een samenwerking tussen meerdere ministeries, de inlichtingen - en veiligheidsdiensten AIVD en MIVD en wordt gecoördineerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Vifo

De Wet Vifo voert een veiligheidstoets in voor vitale aanbieders (bedrijven van zo'n groot belang voor de Nederlandse samenleving dat verstoringen of uitval tot ontwrichting kan leiden), beheerders van bedrijfscampussen en ondernemingen op het gebied van sensitieve technologie.

De veiligheidstoets in de wet verplicht investeerders en ondernemingen om wijzigingen van zeggenschap te melden bij het Bureau Toetsing Investeringen (BTI). Het BTI adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Justitie en Veiligheid of een nationaal veiligheidsrisico aanwezig is. De ministers kunnen vervolgens voorwaarden verbinden aan een investering, of deze in het uiterste geval verbieden.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.